MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
29 maja 2020

Do 26 maja wybrano rektorów w 41 uczelniach akademickich (na 108) oraz w 14 uczelniach zawodowych (na 33) – czyli w 40 proc. uczelni publicznych.

Spośród tej grupy, w uczelniach akademickich, 18 rektorów założy gronostaje po raz pierwszy, w uczelniach zawodowych będzie 6 takich osób. Wśród rektorów-elektów znajduje się 7 kobiet, a w tym 4 w uczelniach akademickich. Większość kandydatów (41 osób) startowało bez konkurentów, a w kilku uczelniach rywalizowało nawet 4-5 kandydatów na rektora.

W terminach kwietniowych i majowych ostatni akt wyborów rektora odbywał się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem zasad tajności. Jedynie Uniwersytet Wrocławski zdecydował się na organizację posiedzenia elekcyjnego w tradycyjny sposób, z zachowaniem jedności miejsca i czasu, z zapewnieniem bezpieczeństwo sanitarnego wszystkim uczestnikom wydarzenia (200 elektorom, 4 kandydatom na rektora i członkom uczelnianej komisji wyborczej, w sumie 230 osobom) – uznano, że takie warunki spełnia murawa Stadionu Wrocław. Wybory zapiszą się w historii uniwersytetu jako wyjątkowe,  ponieważ od lat 90. o wyborze rektora decydowano zawsze w Auli Leopoldyńskiej. 

Większość uczelni wznowiła w ostatnich tygodniach maja procedury wyborcze, zawieszone w połowie marca br., komisje wyborcze ustaliły terminy wyborów rektora, członków senatu, znane są kandydatury na rektora.  Wiele wskazuje na to, że do końca czerwca br. poznamy większość rektorów wybranych na kadencję 2020-2024 (choć w niektórych uczelniach wybory będą organizowane jeszcze w wakacje).

W rytm organizowanych co cztery lata wyborów rektorów w uczelniach publicznych wpisała się także Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, akademicka uczelnia niepubliczna, która w maju wybrała nowego rektora – został nim prof. Grzegorz Mazurek, dotychczasowy prorektor ds. międzynarodowych.   

Tradycyjnie podajemy terminy wyborów, uczelnie i kandydatów - wg stanu na 26 maja:

27 maja - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (jedynym kandydatem jest prof. dr hab. Sławomir Bukowski, obecny prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą)

28 maja – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Andrzej Kaleta, obecny rektor UE)

29 maja – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (kandydatami na rektora są: dr hab. inż. Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, obecny rektor ZUT)

3 czerwca – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach (jedynym kandydatem na rektora jest dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni, prorektor ds. nauki)

3 czerwca – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (jedynym kandydatem na rektora jest dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP, prorektor ds. kształcenia i studentów)

3 czerwca - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (jedynym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, obecnie rektor uczelni)

4  - 5 czerwca – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Klaudiusz Baran, obecny rektor UMFC, dr hab. Włodzimierz Pawlik, polski kompozytor, pianista jazzowy)

4 czerwca – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kandydaci na rektora: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej; ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego)

4 czerwca  II tura Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (kandydatami na rektora są: dr hab. prof. UJK Michał Arabski, kierownik Zakładu Biologii; dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik, dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK; prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek, prorektor ds. medycznych UJK)

5 czerwca –  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (kandydatami na stanowisko rektora są: prof. dr hab. inż. Marek Adamski; dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt; prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, rektor UTP)

5 czerwca – Uniwersytet w Białymstoku (jedynym kandydatem jest obecny rektor, prof. dr hab. Robert W. Ciborowski)

7 czerwca – Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (jedynym kandydatem na rektora jest obecny rektor, prof. dr hab. Wojciech Malajkat)

8 czerwca – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (kandydatami na rektora są: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prorektor ds. nauki i dydaktyki prof. AM; dr hab. Łukasz Błaszczyk, prof. AM, skrzypek; prof. dr hab. Krzysztof Kamiński, fagocista; prof. dr hab. Urszula Kryger, dziekan Wydziału Sztuk Scenicznych)

8 czerwca – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (jednym kandydatem na rektora jest prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą)

10 czerwca – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (kandydatami na rektora są: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji; dr hab. Jerzy Przyborowski prof. UWM, prorektor ds. kształcenia i studentów).

10 czerwca – Uniwersytet Zielonogórski (zgłoszenie kandydatów do 5 czerwca)

15 czerwca - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

16 czerwca – Politechnika Białostocka (kandydatkami do pełnienia funkcji rektora PB są: prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys, prorektor ds. rozwoju; dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, prorektor ds. współpracy międzynarodowej)

16 czerwca – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. dr h.c. Krzysztof Kubiak, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej)

16 czerwca – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (jedynym kandydatem na rektora jest dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ, prorektor ds. kształcenia)

16 czerwca – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (jedynym kandydatem na stanowisko rektora jest obecny rektor PSW  prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk)

17 czerwca – Uniwersytet Warszawski (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania; prof. dr hab. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału MIM ; prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej)

17 czerwca – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (ogłoszenie listy kandydatów na rektora do 4 czerwca)

18 czerwca – Katolicki Uniwersytet Lubelski (zgłaszanie kandydatów do 24 maja)

18 czerwca – Uniwersytet Szczeciński (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Waldemar Gos, obecnie prorektor ds. finansów i rozwoju US; prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, były rektor US, dziekan Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US)

19 czerwca – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (wskazanie kandydatów na rektora do 10 czerwca)

22 czerwca – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (lista kandydatów na rektora do 15 czerwca)

23 czerwca – Akademia Wychowanie Fizycznego Jozefa Piłsudskiego w Warszawie (16 czerwca – zamknięcie listy kandydatów)

25 czerwca – Politechnika Warszawska (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek; dziekan Wydziału Chemicznego PW; prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych)

25 czerwca – Politechnika Wrocławska – (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, kierownik Katedry Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej; prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prorektor ds. ogólnych; prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, kierownik Katedry Energoelektryki; prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej)

26  czerwca – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat – 17 czerwca)  

26 czerwca - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (kandydatami na stanowisko rektora są: prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski, dziekan Wydziału Leśnego UR; dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. UR, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich)

29 czerwca – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna prorektor ds. studenckich; prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM)

29 czerwca – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (zgłoszenia kandydatów na rektora do 18 czerwca)

30 czerwca– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (wskazanie kandydatów na rektora do18 czerwca)

30 czerwca – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (ogłoszenie listy kandyatów na rektora – 19 czerwca)

8 lipca – Politechnika Łódzka (lista kandydatów do 19 czerwca)

8 lipca – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (ogłoszenie listy kandydatów na rektora – 17 czerwca)

15 lipca – Uniwersytet Łódzki (zgłaszanie kandydatów na rektora do 25 czerwca)

 

Uwaga:
Wykaz i sylwetki wszystkich wybranych już rektorów znajdują się w specjalnym serwisie:
www.perspektywy.pl/rektorzy

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt