MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Wniosek został przygotowany przez Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS.

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki jest efektem konsekwentnego i stabilnie realizowanego programu rozwoju Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS. Wysoka pozycja Wydziału Artystycznego (kategoria A), wysoki poziom kształcenia Instytutu Muzyki (pozytywna ocena dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej), prowadzenie aktywnej działalności artystycznej na arenie międzynarodowej i krajowej oraz spełnienie wszelkich wymogów formalnych dotyczących uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki - stanowiły podstawy do wystąpienia przez Instytut Muzyki z wnioskiem o uprawnienia.

Dla pracowników Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie to wielkie wydarzenie, wieńczące kilka lat pracy i starań, by zasłużyć na ten awans. Decyzja, podjęta przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułu Naukowego, lokuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w nielicznej grupie uczelni uprawnionych do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych oraz podnosi jego znaczenie w polskim szkolnictwie wyższym.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt