MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Doczekaliśmy się (nareszcie!) wydarzenia bez precedensu w historii wyboru rektorów na polskich uczelniach technicznych: 16 czerwca na Politechnice Białostockiej elektorzy będą wybierać między dwiema kandydatkami: prof. dr hab. inż. Joanną Ejdys i dr hab. inż. Martą Kosior-Kazberuk. Kobieca rewolucja zdecydowanie przyspiesza…

Społeczności sześciu uczelni akademickich zdecydowały już, że w najbliższej kadencji na ich czele staną kobiety. Jest szansa, a nawet pewność, że w tej kadencji gronostaje założy jeszcze więcej pań. Stoją przed nimi wyzwania postpandemicznej rzeczywistości, w której uczelnie będą miały do spełnienia szczególnie ważną rolę, ale też będą musiały podołać wielu nieznanym dotąd wyzwaniom. Komu przyjdzie się z nimi zmierzyć?  

Prof. dr hab. Danuta Zawadzka (na zdjęciu) będzie pierwszą kobietą w historii Politechniki Koszalińskiej na tym stanowisku. Obecna prorektor ds. kształcenia PK, została wybrana 29 kwietnia. Była jedynym kandydatem, w przeprowadzonych w trybie zdalnym wyborach poparło ją 58 spośród 70 członków Kolegium Elektorów. 

Program wyborczy rektor-elekt pt. ,,Bliżej ludzi – bliżej potrzeb” opierał się na kilku filarach, w tym: wzmocnieniu potencjału uczelni: kapitału ludzkiego, bazy materialnej i potencjału relacyjnego, wprowadzeniu partycypacyjnego modelu zarządzania, który zakłada większy udział pracowników w podejmowaniu decyzji i podjęciu działań ukierunkowanych na rozwój Politechniki Koszalińskiej. Podkreśla, że priorytetem działalności naukowo-badawczej uczelni  jest uzyskanie statusu uczelni naukowo-dydaktycznej w ewaluacji po 2020 roku.

Jedyną kandydatką społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej była prof. dr hab. Barbara Marcinkowska, obecnie prorektor ds. kształcenia.  6 maja została jednogłośnie wybrana na stanowisko rektora APS, oddało na nią głos 50 elektorów na 50 uprawnionych do głosowania.

- Z naszej misji wynika zobowiązanie do prowadzenia prac badawczych oraz kształcenia wysokospecjalistycznych kadr. Obie te ścieżki - nauka i świetna dydaktyka jako realizacja służby społecznej są równoważne i odzwierciedlają specyfikę Akademii [...] Nie będę składała obietnic, ale chcę się zobowiązać do przedkładania dobra uczelni ponad wszystko inne, do transparentności zarządzania i otwartości na każdy pomysł, który przysłuży się uczelni – deklarowała prof. Marcinkowska podczas prezentacji swojego programu. 

Także prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, obecna rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, była jedyną kandydatką na to stanowisko. Pani rektor uzyskała bezwzględną większość ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Kolegium.

W programie wyborczym zapewniała akademicką społeczność uczelni, że najważniejszymi zadaniami kolejnej kadencji będzie zapewnienie stabilności funkcjonowania uniwersytetu oraz jak najlepszych warunków pracy i studiowania, a także silne wsparcie dla wszystkich, którzy przyczyniają się do dalszego rozwoju uczelni, działając twórczo i ambitnie oraz wykazując się inicjatywą badawczą, naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

Prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska, obecnie kierownik  Katedry Muzyki Kościelnej AM, wygrała wybory na rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które odbyły się 2 kwietnia.

- Myślę o działaniach kolektywnych, szczególnie dotyczy to kluczowych decyzji, aby one nie były decyzjami samodzielnymi, chociaż rektor ostatecznie podpisuje się pod decyzjami i ponosi za nie odpowiedzialność. Jednak te kluczowe kwestie wymagają dyskusji i merytorycznych uzasadnień – powiedziała w pierwszym wywiadzie po wyborze na rektora.

Prof. Hanna Kostrzewska, teoretyk muzyki, obecnie dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki AMP, została 1 czerwca br. wybrana na rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu. W wyborach uczestniczyło troje  kandydatów, rektor-elekt otrzymała 34 głosy i uzyskała wymaganą, bezwzględną większość ważnych głosów „za”.

Prof. dr hab. Dorota Segda, urzędująca rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, została wybrana na kolejną kadencję. Prof. Segda, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, profesor sztuk teatralnych, jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Z uczelnią jest związana od 1999 r. W latach 2012-2016 była prorektorem PWST, w 2016 roku została rektorem uczelni.

Nie zabraknie kobiet piastujących godność rektora w państwowych uczelniach zawodowych:

Dr Marta Wiszniewska, aktualna rektor  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, 27 lutego br. została wybrana rektorem PWSZ na drugą kadencję. Była jedynym kandydatem na funkcję rektora, poparli ją wszyscy członkowie 10-osobowego uczelnianego Kolegium Elektorów,

Dr Sonia Grychtoł, obecnie prorektor ds. studentów, została 4 maja br. rektorem Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Była jedynym kandydatem na to stanowisko. Rektor-elekt jest specjalistką z zakresu medycyny społecznej.

Dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, obecna prorektor do spraw ogólnych i rozwoju, została wybrana 11 maja br. na rektora Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Była jedyną kandydatką na to stanowisko.

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, obecna rektor, 26 maja została ponownie wybrana na rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Była jedyną kandydatką, otrzymała 24 głosy od 24 elektorów biorących udział w glosowaniu.

Dr hab. Renata Szyguła, prof. PMWSZ, obecnie dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu, została 29 maja br. wybrana na rektora tej uczelni. Była jedynym kandydatem, zdobyła jednomyślnie poparcie 11 elektorów.

Wszystkim już wybranym Paniom Rektor życzymy wielu sukcesów!

 

 

Uwaga:
Wykaz i sylwetki wszystkich wybranych już rektorów znajdują się w specjalnym serwisie:
www.perspektywy.pl/rektorzy

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt