MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Przed wami niesamowicie ważne decyzje – przywitała maturzystów dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Będziecie uczestniczyć w bardzo ciekawych wydarzeniach w polskim szkolnictwie wyższym. Koronawirus zmienia polskie uczelnie, to, co jeszcze niedawno w sposób oczywisty było „analogowe”, na naszych oczach zmienia się w „cyfrowe”. Inne będą wykłady, seminaria, praca w laboratoriach. Życzę wam udanych decyzji, a ekipie „Perspektyw” serdecznie dziękuję za akcję Kierunkowskaz Kariery. 

Za nami pierwsze ze spotkań online organizowanych pod wspólnym hasłem Studia 2020 - Kierunkowskaz Kariery przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz „Perspektywy”. Głównymi adresatami wydarzenia są tegoroczni maturzyści (jest ich 272 tys.), którzy wciąż szukają inspiracji i odpowiedzi na pytanie, na jakie studia się zdecydować, by właściwie pokierować swoją zawodową drogą. 

Pierwszy dzień Kierunkowskazu Kariery poświęcony był kierunkom humanistycznym i społecznym. W poniedziałek 22 czerwca wahający się absolwenci liceów i techników mogli posłuchać przedstawicieli uczelni, którzy opowiadali o specyfice studiów na kierunkach filologicznych, prawniczych i na stosunkach międzynarodowych. 

Rozmowy o poszczególnych kierunkach studiów prowadzone były w formie debat online przez Joannę Koper, mentorkę edukacyjno-zawodową. Wszystkim rozmowom przyświecała jedna myśl: studia to nie zawód, natomiast na uczelni można zdobyć konkretne i bardzo przydatne w karierze zawodowej umiejętności

Mówiła o tym np. dr Arleta Nerka z Akademii Leona Koźmińskiego: – Stereotyp na temat studiów prawniczych jest taki, że tu dominuje uczenie się na pamięć. I choć trudno uciec od tego poglądu, należy dodać, że aby zostać prawnikiem, nie wystarczy uczyć się na pamięć, trzeba się uczyć na pamięć ze zrozumieniem. Ale tak naprawdę studia prawnicze pozwalają zdobyć wiele miękkich umiejętności, takich jak empatia wobec drugiego człowieka, umiejętność słuchania ludzi i rozumienia ich problemów, otwartość na świat i rozumienie reguł nim rządzących czy gotowość nabywania nowych kompetencji. 

Z kolei dr Karol Magon z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przekonywał: Prawo to kierunek ogólnorozwojowy, który przygotowuje do interdyscyplinarnego podejścia do rzeczywistości.

Podobnie o studiach na kierunku stosunki międzynarodowe opowiadał dr Roland Zarzycki z Collegium Civitas, który zauważył: Te studia rozwijają wielowymiarowo, dlatego są dobrym pomysłem zwłaszcza teraz, w dobie globalizacji, ponieważ pozwalają zrozumieć skomplikowane procesy działające w dzisiejszym świecie. 

Dr Zarzycki wskazywał też, że choć uczelnie starają się przyciągnąć kandydatów różnymi, wymyślnymi czasem, nazwami specjalizacji w ramach kierunku stosunki międzynarodowe, to wszystkie ścieżki kształcenia na tych studiach można podzielić na cztery ogólne dziedziny: czyste stosunki międzynarodowe (najbardziej teoretyczna ścieżka, dobra dla osób, które chciałyby pracować na uczelni); powiązanie stosunków międzynarodowych z biznesem międzynarodowym (czyli ścieżka dla osób zainteresowanych kwestiami ekonomicznymi); dyplomacja oraz bezpieczeństwo międzynarodowe (rozumiane m.in. w kontekście klimatu, energetyki czy cyberbezpieczeństwa). 

Ciekawą inspiracją dla maturzystów mogła być rozmowa dnia, czyli dyskusja, w której udział wzięły osoby wykonujące zupełnie inne zawody niż te, które wprost kojarzą się z ukończonymi przez nie kierunkami studiów. 

Katarzyna Wszoła po lingwistyce stosowanej na UMCS-ie pracuje w firmie technologicznej i jest ekspertem ds. innowacji, w czym pomaga jej zdobyta jeszcze na studiach umiejętność rozwiązywania problemów. 

Krzysztof Jakubowski opowiadał, jak wyglądała jego droga od studiowania prawa do zajęcia się produkcją filmową i tłumaczył, jak wiedza prawnicza dziś ułatwia mu pracę, choćby w zakresie zawierania umów z kontrahentami. 

Tomasz Szreder, mimo ukończenia psychologii, dziś pracuje jako senior business intelligence specialist (najogólniej ujmując: jest programistą) i jak mówił: Psychologia była moim pomysłem na odwleczenie w czasie decyzji na temat tego, co mam w życiu robić, wydawało mi się, że to dobre studia dla kogoś, kto jak ja myśli o pracy z ludźmi. 

Z kolei Aleksandra Woźniak, dziś przedsiębiorczyni z branży ślubnej (organizacja wesel i przyjęć ślubnych), która skończyła studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, tłumaczyła: Po dwunastu latach szkoły muzycznej chciałam studiować coś konkretnego. I studia na politechnice były dla mnie niezłą szkołą życia – choć dziś nie pracuję w zawodzie, na co dzień wykorzystuję te cechy, jakie wypracowałam w czasie studiów: konsekwencję, determinację w dążeniu do celu, dobrą organizację pracy… 

Na koniec pierwszego dnia z cyklu Kierunkowskaz Kariery zainteresowani poszczególnymi kierunkami studiów humanistycznych i społecznych mogli posłuchać m.in. czym różni się lingwistyka od filologii (opowiadał o tym dr Albert Nowacki z KUL-u), czego można się nauczyć na dziennikarstwie (co obrazowo zaczynając od perspektywy dziennikarstwa sportowego przedstawiał dr Wojciech Wciseł z KUL-u), a także poznać specyfikę studiów na etnologii i antropologii kulturowej, kryminologii czy archeologii.

W ramach spotkań będących częścią kampanii informacyjnej Studia 2020 w cyklu Kierunkowskaz Kariery zaprezentowane zostaną jeszcze: 

23 czerwca: kierunki techniczne

24 czerwca: kierunki medyczne i o zdrowiu

25 czerwca: kierunki społeczne i ekonomiczne

26 czerwca: kierunki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze.

Zapraszamy codziennie w godz. 14.00-17.00. Więcej  informacji i rejestracja: https://studia.gov.pl/studia2020/

Opr. MT

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt