MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  201-250  251-300  301-350   351-400   401-450   451-500  

Podranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Podranking Olimpijski 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Ranking Liceów Warszawskich 2013

Miejsca: 1-50   51-100  

Galeria zdjęć z Gali finałowej 2013


Galeria

File /var/www/vhosts/perspektywy.pl/httpdocs/portal/../licea/baza_2013/licea_szukaj.php does not exist or is not readable!

Olimpiada to laboratoriumW perspektywie wielu lat istnienia najważniejszych olimpiad przedmiotowych jest zupełnie oczywiste, iż są to instytucje służące przede wszystkim rozwijaniu zainteresowań uczniów wybraną przez nich dziedziną wiedzy, wskazywaniu im dróg i sposobów doskonalenia umiejętności i zapoznawaniu z najnowszymi tendencjami badawczymi danej dyscypliny.

Doświadczenie organizatorów olimpiad wskazuje, iż można na tym polu osiągnąć bardzo wiele, że uczniowie klas licealnych mądrze wprowadzeni w arkana przedmiotu są w stanie podjąć trudne wyzwania znacznie przekraczające standardy szkolnych podstaw programowych i sprostać wymogom osiągającym nieraz poziom akademicki. To wielka zasługa i wielkie znaczenie olimpiad w kształceniu uczniów najzdolniejszych w danej dziedzinie i w przygotowywaniu ich do samodzielnej pracy poznawczej.

Nie trzeba przy tym zapominać o drugiej, realizowanej równolegle funkcji olimpiad. Łatwo zauważyć, że w szkołach czy klasach, w których są olimpijczycy, podnosi się ogólny poziom nauczania przedmiotu, doskonalą się też sami nauczyciele opiekujący się najzdolniejszymi uczniami i wykorzystujący zdobytą przy tej okazji wiedzę w całości pracy dydaktycznej. Olimpiada staje się w ten sposób swoistym laboratorium, w którym krystalizują się pomysły metodyczne, twórcze programy i sposoby zaciekawiania przedmiotem szerszej społeczności uczniowskiej. To wszystko służy szkole i świadczy o realizowanych w niej ambicjach doskonalenia procesu edukacyjnego.

W dzisiejszej sytuacji szkoły rzadko mówi się o innym jeszcze, bardzo ważnym aspekcie olimpiad. Przygotowanie do zawodów wymaga od uczniów podjęcia dodatkowego wysiłku, wzmożonej pracy, a często – także rezygnacji z modnych rozrywek. Olimpiada rozwija pasje i potrzeby intelektualne, wymaga świadomego niepoprzestawania na małym, nieograniczania się tylko do tego, co konieczne, odpowiedzialnego wytyczania ambitnych celów i wytrwałości w ich realizowaniu; kształtuje ducha szlachetnego współzawodnictwa w doskonaleniu wiedzy i umiejętności. Udział w olimpiadzie staje się próbą charakteru, ćwiczy umiejętność radzenia sobie ze stresem, a przede wszystkim zdolność samodzielnego, twórczego podejścia do świadomie wybranych zadań.

Niejako wbrew tendencjom dominującym we współczesnej szkole olimpiada stawia uczniom ambitne wymagania, stając się przez to miejscem kształtowania takich cech i postaw, które są niezbędne ludziom żyjącym w cywilizacji XXI wieku.

Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa 
Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!