MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Podczas webinarium „Internacjonalizacja w czasach pandemii”, zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy 16 czerwca, staraliśmy się nie tylko przybliżyć aktualną sytuację dotyczącą umiędzynarodowienia w tym szczególnym czasie – na podstawie Raportu „Internacjonalizacja w czasach pandemii” - ale także stworzyć platformę do dyskusji na temat przyszłości umiędzynarodowienia polskich uczelni.

W trakcie rozmów z przedstawicielami uczelni dużo uwagi poświęciliśmy na omówienie tzw. dobrych praktyk, które warto mieć na uwadze i ewentualnie uwzględnić we własnym planie działań na jesieni, kiedy najprawdopodobniej będziemy się zmagać z drugą falą epidemii. Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników webinarium, co zachęciło nas do zebrania krótkiego podsumowania dobrych praktyk – łącznie z tymi, które podczas wydarzenia nie mogliśmy omówić ze względu na brak czasu.

Lockdown, wymuszony przez zagrożenie epidemiologiczne, sprawił, że uczelnie musiały szybko przestawić się na nowe tory. Wprowadzenie nauki zdalnej było zaledwie pierwszym, koniecznym etapem działań. Uniwersytety stanęły przed wieloma wyzwaniami związanymi ze studentami zagranicznymi pozostającymi w Polsce i tymi, którzy wrócili na czas pandemii do swoich krajów. Konieczne było podjęcie działań, związanych z ich bezpieczeństwem, a także upewnienie się, że studenci zagraniczni nie czują się zostawieni samym sobie oraz otrzymują bieżące informacje i pomoc.

Akademia Górniczo Hutnicza natychmiast po ogłoszeniu lockdownu rozpoczęła działania kryzysowe. Przygotowano i wdrożono szereg nowych przepisów mających na celu zapewnienie studentom możliwość kontynuacji nauki oraz bezpieczeństwo. Na początku marca większość studentów zagranicznych pozostała w miasteczku studenckim. Z punktu widzenia uczelni należało ich objąć indywidualną opieką i tak się stało. Z każdym studentem zagranicznym utrzymywano kontakt mailowy i telefoniczny. AGH zapewniała pomoc w prolongacie wiz, uzyskaniu biletów lotniczych, w transporcie np. do Warszawy, pomoc materialną czy w uzyskaniu środków sanitarnych. Utrzymywany był również stały kontakt z uczelniami partnerskimi, z których pochodzą studenci z wymiany.

Akademia Leona Koźmińskiego również podjęła kroki, by pomóc zarówno studentom, jak i wykładowcom. Zajęcia zostały przeniesione na platformę online – tę samą dla całej uczelni. W działania zaangażowana była cała społeczność akademicka. Uruchomiona została oddolna inicjatywa na Facebooku „We support”, dzięki której studenci wspomagali siebie nawzajem choćby w robieniu zakupów czy innych sprawach codziennych. Dla uczelni istotne było, aby studenci nie czuli się w tej sytuacji osamotnieni i bez pomocy. Dlatego wspierali ich m.in. psychologowie. ALK zwróciła szczególną uwagę na to, aby wsparcie otrzymali także rodzice studentów zagranicznych, którzy są grupą podatną na niepokoje i negatywne wiadomości medialne. Poszczególne departamenty utrzymywały zatem z nimi stały kontakt, by mogli otrzymać informacje na bieżąco. „Wspólnota” i „człowieczeństwo” stały się motywami przewodnimi wszystkich podejmowanych działań.

Podobnie jak w przypadku ww. uczelni, na Politechnice Łódzkiej konieczne było szybkie przejście uczelni na nauczanie zdalne. Na platformę cyfrową przeniesiono seminaria, ćwiczenia, projekty. Okazało się, że praktyczny egzamin zdają nawet zajęcia laboratoryjne prowadzone online – studenci otrzymywali dokładne instrukcje, filmy do każdego ćwiczenia, przekazywano im również wyniki, natomiast ich zadaniem była analiza danego zjawiska. Według Politechniki Łódzkiej istotne byłoby w przyszłości wprowadzenie akredytacji zdalnego nauczania oraz uczenia się, tj. dokonywania samooceny, czy wiedza jest przekazywana studentom w najlepszy możliwy sposób.

Na szczególną uwagę zasługują działania i doświadczenia uczelni lubelskich, podejmowane we współpracy z władzami samorządowymi i innymi instytucjami. Wirtualne drzwi otwarte, webinaria w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim dla kandydatów, udział w targach edukacyjnych online, wsparcie psychologiczne itp. praktykowane były na każdej lubelskiej uczelni.

Jednocześnie podejmowano działania wykraczające poza dydaktykę. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zakończyli budowę prototypu respiratora, odpowiadając na apel pracowników służby zdrowia. Ponadto studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uruchomili POMOCwKRYZYSIE - linię wsparcia psychicznego w kryzysie emocjonalnym związanym z pandemią Covid-19. W akcję zaangażowało się 80 studentów ostatnich lat kierunków: lekarskiego, analityki medycznej i farmacji. 

Studenci psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zapoczątkowali akcję porad psychologicznych. „Pomoc młodych” to inicjatywa skierowana głównie do osób młodszych, którzy potrzebują rozmowy z drugą osobą. Na KUL-u pomocy psychologicznej udzielali już wcześniej wykładowcy z Instytutu Psychologii, potem zaangażowali się studenci. W akcji wzięło udział ponad 100 studentów psychologii.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej przygotował anglojęzyczny program „The Vibes of UMCS”! Jego celem jest prezentacja w każdym odcinku studentów zagranicznych – jak spędzają wolny czas, co lubią robić w Lublinie i jak wygląda ich życie. Z kolei Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dalszym ciągu przekazuje środki ochrony, wspierając różne podmioty lecznicze i opiekuńczo-lecznicze w walce z epidemią. Ta pomoc przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracy i wzmocni placówki w dalszych działaniach przeciwko pandemii.

Aby studentom zagranicznym było łatwiej żyć i kształcić się w Lublinie, szereg działań podjął Urząd Miasta Lublin. Na stronie internetowej aktualizowane są na bieżąco informacje, w języku angielskim i ukraińskim, dotyczące obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dużą rolę w pomocy studentom zagranicznym odgrywa m.in. Punkt Obsługi Cudzoziemców.  Jako pierwsze miasto w Polsce Lublin wprowadził procedury związane z uzyskaniem numeru PESEL i meldunku dla cudzoziemców, które zostały dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Stworzono także odrębny dział pt. „Coronavirus Practical Information” w obu wersjach językowych: angielskiej oraz ukraińskiej, gdzie zamieszczane są między innymi informacje dotyczące nowych obostrzeń w walce z koronawirusem, pomocy medycznej oraz niezbędne kontakty.

Wszystkie przedstawione powyżej działania pokazują ogromny potencjał społeczności akademickiej. Te dobre praktyki i ich zastosowanie przynoszą wiele korzyści uczelniom, pracownikom, studentom, a także ich rodzicom. Warto czerpać wzory, które przysłużą się zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Opr. MTA

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt