MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Ogólnopolski Ranking Techników 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200   201-250  

Podranking Maturalny Techników 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  

Podranking Zawodowy Techników 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150  
Szkoły mistrzów

Podranking Olimpijski 2013

Miejsca: 1-50   51-100   101-150   151-200  
File /var/www/vhosts/perspektywy.pl/httpdocs/portal/../licea/baza_2013/technika_szukaj.php does not exist or is not readable!
Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
NAJLEPSZE technikum w Polsce

Technikum Elektroniczne imienia Obrońców Lublina 1939 roku w Lublinie istnieje od pięćdziesięciu pięciu lat. Priorytetem szkoły jest nieustająca troska o wysoki poziom kształcenia i wyniki dydaktyczne oraz kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Szkoła fachowców

Szkoła idąc z duchem czasu i dokonując koniecznych transformacji, zawsze odnajduje się na rynku i pozostaje w czołówce szkół technicznych najchętniej wybieranych przez młodzież. Szkoła zapewnia uczniom nowoczesną, na miarę XXI wieku bazę dydaktyczną. Stanowią ją przede wszystkim pracownie specjalistyczne, w których obecnie kształci się przyszłych techników elektroników i techników teleinformatyków.

Zawrotne kariery

Przemek i Marek Oleszek, tegoroczni maturzyści przyznają, że wybrali tę szkołę właśnie ze względu na wysoki poziom nauczania w niej elektroniki, a zawód elektronika i zdobycie wykształcenia w tej dziedzinie dają im bardzo duże perspektywy w przyszłości.

W szkole powstają programy autorskie będące propozycją edukacji interdyscyplinarnej, realizowane są projekty unijne, rozwija się współpraca z uczelniami Lublina. Placówka na Wojciechowskiej znana jest w środowisku przede wszystkim jako szkoła techniczna. Tę opinię potwierdzają laureaci i finaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej i Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Większość naszych absolwentów – mówi dyrektor szkoły Elżbieta Hanckontynuuje naukę na politechnikach i innych uczelniach technicznych w całym kraju. Po studiach, już jako inżynierowie, nasi absolwenci pracują w branży elektronicznej i teleinformatycznej, często piastując wysokie stanowiska i robiąc zawrotne kariery. Również absolwenci, którzy z różnych przyczyn nie kontynuują nauki w szkołach wyższych, są bardzo poszukiwani na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy wiedzą, że zyskują dobrze wykształconego w swojej dziedzinie fachowca.

Nie tylko elektronika

Szkoła dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka. Nie dziwi więc fakt, że elektronicy z Wojciechowskiej zdobywają wysokie miejsca w konkursach literackich, muzycznych czy plastycznych.

Znaczące miejsce w życiu Elektronika zajmują konkursy organizowane i współorganizowane przez ZSEL pod patronatem uczelni oraz władz samorządowych i oświatowych Lublina. „Rodzinna historia”, „Z piosenką pod żaglami”, Językowy Konkurs Recytatorski na stałe już wpisały się w kalendarz szkoły. Ważne miejsce zajmuje konkurs organizowany wspólnie z Zespołem Szkół nr 3 w Lublinie „Matematyka w technice dla technika”.

W szkole odbywa się wiele wynikających już z tradycji uroczystości. Rozwijaniu poczucia przynależności do społeczności szkolnej służą takie uroczystości, jak: Święto Patronów Szkoły połączone ze ślubowaniem klas pierwszych, spotkanie opłatkowe młodzieży i nauczycieli z Seniorami połączone z tradycyjnymi jasełkami, pożegnanie absolwentów szkoły połączone z przekazaniem sztandaru szkoły uczniom klas młodszych. Kształtowaniu uczuć patriotycznych służą uroczystości obchodzone dla uczczenia ważnych rocznic państwowych. Organizacja imprez o charakterze charytatywnym pozwala pogłębić wrażliwość młodzieży na problemy społeczne i potrzeby drugiego człowieka.

Ucieczka przed rutyną

O pracy i działalności szkoły można by napisać jeszcze bardzo dużo. Różnorodność i mnogość działań pozwala postrzegać szkołę żywą, nieograniczoną do sztywnych zasad, uciekającą przed rutyną. Nikt tu nie liczy pensum, nikt nie sprawdza czasu i nikt nie wybiega równo z dzwonkiem. Nauczyciele profesjonaliści to jedocześnie pasjonaci, którzy własną postawą i zaangażowaniem uczą i zachęcają do rzetelnej pracy. Nauczyciel pracujący z jednym uczniem czy grupką młodzieży przed ich lekcjami lub po lekcjach, to codzienny widok w szkole. Szkoła przywiązuje bardzo dużą wagę do wychowania, promuje pracowitość, uczciwość i odpowiedzialność. Owszem, stawiane są tu wysokie wymagania, ale tylko w ten sposób można wychować silnego człowieka i przygotować go do dorosłego życia.

Kamil Myszka i Łukasz Winiarski, już absolwenci, studenci Politechniki Warszawskiej, mówią, że wiedza zdobyta na Wojciechowskiej procentuje, ale zdyscyplinowanie, obowiązkowość i odpowiedzialność to cechy, które wypracowali właśnie w Elektroniku, bo temu sprzyjała atmosfera panująca w szkole.

Właśnie dlatego, mimo postępującego niżu demograficznego, szkoła przy ulicy Wojciechowskiej cieszy się dużym powodzeniem wśród młodzieży miasta i regionu.

Elżbieta Stefańska

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!