MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Jaki efekt wywrze COVID-19 na wyniki rankingów? Czy spadki uczelni są nieuniknione? Jak dostosować metodologię do istniejącej sytuacji?  Richard Holmes, ekspert ds. rankingów oraz wydawca University Ranking Watch blog, nie kryje obaw o przyszłość. Jego zdaniem znane uczelnie będą musiały walczyć o utrzymanie swoich miejsc w rankingach.

Pierwsza połowa 2020 roku była dramatyczna dla szkolnictwa wyższego. Pandemia spowodowała przejście uczelni na naukę zdalną, a jej wpływ, zdaniem eksperta, będzie odczuwalny jeszcze latami. Uczelnie znajdą się w innym świecie niż ten, który znali. Prognozy są zawsze ryzykowne, ale prawdopodobnie pojawią się lub nasilą pewne trendy.

Uczelnie w dobie wyzwań

Międzynarodowa mobilność studentów zostanie ograniczona. Nawet jeśli nastąpi ożywienie w 2021 lub 2022 roku, międzynarodowy rynek edukacyjny będzie inaczej wyglądać. Zwłaszcza studenci z Chin kontynentalnych raczej nie powrócą na zachodnie uniwersytety w znacznej liczbie. Zmienią się też preferencje co do krajów docelowych. Studenci prawdopodobnie wybiorą te kraje, które radzą sobie najlepiej z pandemią i będą trzymać się z dala od tych, które narzucą wysokie czesne i ograniczą przyznawanie wiz. Wielu studentów nie widzi sensu w studiach online za granicą.

Spowoduje to ogromne problemy finansowe. Uniwersytety nie mogą żyć bez studentów, a studenci bez pożyczek i stypendiów. Być może rządy wymyślą hojne dofinansowanie, ale uniwersytety niekoniecznie są instytucjami najbardziej obdarowywanymi. Nastąpią zamknięcia, fuzje, zwolnienia, cięcia i oszczędności.

Jest również prawdopodobne, że nastąpi spadek ogólnej zdolności akademickiej studentów. Nauka online nie zachęca wszystkich, a wielu studentów rozpoczynających naukę w tym lub przyszłym roku akademickim będzie nieprzygotowanych. Sytuacja ta ulegnie pogorszeniu w wyniku spadku liczby standaryzowanych testów w USA i obniżonych standardów przyjmowania na studia w Europie.

Ponieważ uniwersytety tną budżety, drogie projekty badawcze zostaną zlikwidowane. Jakość i ilość badań naukowych na Zachodzie zacznie się (lub dalej będzie) pogarszać, a nieobecność międzynarodowych doktorantów pogorszy sytuację.

Wirus a rankingi

Tendencje, o których mowa powyżej, mogą spowodować wahania w rankingach, wyniki i miejsca uczelni ulegną zmianom w niektórych światowych rankingach. Uniwersytety w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i Australii, które opierały się na dochodach i statusie studentów zagranicznych, mogą równie dobrze spodziewać się spadków w takich rankingach jak Round University (RUR), Times Higher Education (THE) czy QS. Towarzyszyć temu będzie nieznaczny spadek wskaźników dotyczących liczby międzynarodowej kadry naukowej stosowanych w tych rankingach oraz ich regionalnych i specjalistycznych odpowiednikach.

Jeśli hojność państwa i korporacji się skończy, wpłynie to na rankingi RUR i THE, które zawierają wskaźniki związane z finansowaniem. Wraz ze spadkiem liczby utalentowanych naukowców i funduszy na Zachodzie nastąpi przyspieszenie konwergencji zachodnich i azjatyckich uniwersytetów w światowych rankingach.

Zmiana nie nastąpi już teraz

Trzeba podkreślić, że zmiana nie nastąpi ani w tym roku, ani nawet w przyszłym. Niektóre rankingi wykorzystują dane instytucjonalne zebrane dwa lub trzy lata wcześniej lub analizują dane bibliometryczne przez cztery, czy pięć lat, a w przypadku National Taiwan University Ranking 11 lat. THE i QS mają również kilka innych mechanizmów, które tłumią lub ograniczają wpływ nagłych wahań.

Jednak, jeśli obecne trendy się utrzymają i metodologia rankingu pozostanie niezmieniona, zobaczymy, że niektóre znane zachodnie uniwersytety będą walczyć o utrzymanie swoich miejsc w rankingach w ciągu następnych kilku lat.

Spadająca liczba międzynarodowych rekrutacji, mniejsze dochody, ograniczone fundusze rządowe, pogarszający się stosunek liczby wykładowców do studentów, ograniczona współpraca międzynarodowa i branżowa, mniej publikacji o wysokiej jakości i cytowań będą miały wpływ na rankingi. W końcu nawet reputacja wśród badaczy i pracodawców zacznie podupadać.

W międzyczasie, w Azji Wschodniej i być może w kilku krajach w Azji Południowo-Wschodniej, Południowej i Zachodniej oraz w Europie Wschodniej ożywienie gospodarcze, względna stabilność polityczna i rygorystyczne polityki rekrutacyjne i promocja, spowodują stały wzrost badań i innowacji.

Opr. MTA

Źródło: https://www.universityworldnews.com

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt