MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Wprawdzie w najnowszym THE World Academic Ranking 2021 znajduje się 19 polskich uczelni, więcej niż przed rokiem, ale tylko trzy z nich są wśród Top-1000 (w ubr. było ich pięć). Uniwersytet Jagielloński poprawił swoją pozycję i wskoczył do grupy 501-600, a Warszawski Uniwersytet Medyczny pojawił się w rankingu po raz pierwszy i to od razu w grupie 801-1000. Ale to koniec dobrych wiadomości.

W grupie 801-1000 znajduje się też trzecia z polskich uczelni, Uniwersytet Warszawski (ale rok temu był w grupie 601-800). Wszystkie pozostałe nasze uczelnie są w grupie 1000+. Jest ich tam 17, w tym kilka nowych, ale trzeba też zauważyć, że THE zwiększył liczbę ocenianych uczelni z 1396 przed rokiem do 1527 obecnie, co pomogło kilku naszym szkołom wyższym.

Po raz pierwszy w rankingu THE, poza Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pojawiły się (w grupie 1000+): Politechnika Krakowska, SGGW, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski. 

Pozostałe polskie uczelnie w rankingu THE, w grupie 1000+ to (w kolejności alfabetycznej): Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, SWPS, Uniwersytet Gdański, UAM, Uniwersytet Łódzki, UMK i Uniwersytet Śląski.

Informacje o rankingu

Ranking Times Higher Education World University Rankings bierze pod uwagę wyniki uczelni badawczych w zakresie nauczania, jakości badań naukowych, transferu wiedzy oraz pozycji międzynarodowej. Ranking publikowany był od 2004 roku wspólnie z firmą marketingową QS, a od 2010 roku publikowany jest przez Times Higher Education (THE) samodzielnie, według nowej metodologii. Prezentowana na stronie rankingu lista obejmuje ponad 1500 uczelni (1258 w roku 2019, a 1396 w ubr.), przy czym dane są częściowo publikowane w grupach (od pozycji 201).

Finalny wynik rankingowy jest rezultatem średniej ważonej pięciu (5) kryteriów składających się w sumie z 13 wskaźników pozwalających na wszechstronną i zrównoważoną ocenę uczelni. Wagi kryteriów:

  1. Jakość kształcenia i środowisko nauczania (teaching) - (30%)
  2. Jakość prowadzonych badań (research) - (30%)
  3. Wpływ prowadzonych badań (citations) - (30%)
  4. Opinia międzynarodowa (international outlook) - (7.5%)
  5. Transfer wiedzy do gospodarki (industry income) - (2.5%)

Ranking wykorzystuje wyniki ankiety badającej reputację akademicką uczelni, przeprowadzaną dla Times Higher Education przez Elsevier Ma ona na celu określenie prestiżu uczelni na arenie międzynarodowej w zakresie nauczania (teaching) oraz prowadzenia badań (research). Ostateczne wyniki uzyskane są przez ważenie odpowiedzi ze względu na dyscypliny oraz kraje, tak by uniknąć braku ich właściwej reprezentacji. Wyniki uzyskane są na podstawie odpowiedzi zebranych wśród naukowców. Określają oni po 15 uczelni, które według ich wiedzy i doświadczenia są najlepsze na świcie w każdej z tych kategorii, przy czym większa waga jest przypisana reputacji naukowej.

Ostateczne wyniki są wyrażone jako procent wartości uzyskanej przez instytucję, która zdobyła największą liczbę wskazań. Wskaźnik ten jest skalowany od 0 do 100. Reputacja uczelni zostaje uwzględniona w procesie tworzenia rankingu z łączną wagą 33% (15% dla teaching reputation oraz 18% dla research reputation).

 

Strona rankingu: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt