MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Studenci warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) podejmą własne badania społeczne razem z Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Młodzi socjologowie zrealizują 10 do 12 badań rocznie, odnoszących się do gospodarki, zarządzania, życia społecznego i problemów młodzieży.

Od tego roku akademickiego podczas seminariów badawczych, zajęć dotyczących problemów gospodarki i społeczeństwa oraz metodologii badań studenci socjologii ALK przygotują projekty badań opinii społecznej, które będą przeprowadzane przez CBOS. Następnie opracują raporty z ich wyników.

Dzięki współpracy z CBOS program studiów w ALK "Społeczne ramy zarządzania – badania i praktyka społeczna" zintegruje wiedzę akademicką z praktyką badania rynku i opinii – informuje rzecznik prasowy uczelni Ewa Barlik.

W praktyce młody socjolog z ALK pod kierunkiem doświadczonych wykładowców i wraz z renomowanym instytutem badawczym weźmie udział w kompletnym procesie badawczym. Studenci zdobędą doświadczenie w realizacji ogólnopolskich badań reprezentatywnych na samodzielnie wybrane tematy. Co miesiąc do badania omnibusowego CBOS zostanie dołączony blok pytań przygotowanych przez studentów licencjackich i magisterskich ALK.

Zdaniem profesora Krzysztofa Zagórskiego z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, program stanowi wyjątek w polskim szkolnictwie wyższym. – Studenci socjologii ALK mogą wziąć czynny udział w badaniach opinii, a będą nawet zachęcani do proponowania własnych tematów, interesujących dla młodzieży startującej w dorosłe życie zawodowe i społeczne. Współpraca naszej uczelni z CBOS będzie dla nich najlepszą lekcją praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej, metodologicznej i przedsmakiem pracy w zawodzie – ocenia prof. Zagórski.

Jak wyjaśnia, dla polskich studentów socjologii kontakt z praktyką najczęściej ogranicza się do pracy ankietera albo do badań w środowisku młodzieżowym. – Za to nasi studenci otrzymują do dyspozycji ogólnopolską sieć ankieterską CBOS – i satysfakcję z własnych badań na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich – dodaje.

Według dyrektor CBOS prof. Mirosławy Grabowskiej współpraca z ALK i zaangażowanie studentów w badania powinny być też pożyteczne dla instytutu badawczego. – Jako naukowcy i praktycy liczymy na świeże spojrzenie młodych ludzi i umiejętność uchwycenia przez nich zmian społecznych i kulturowych zachodzących nie tylko w ich pokoleniu, w podejściu do gospodarki, polityki, kultury, nowoczesnych technologii, organizacji sieciowych i relacji w firmach – mówi prof. Grabowska.

Studenci ALK będą problemów badawczych poszukają podczas zajęć z socjologii, a także społecznych i psychologicznych aspektów zarządzania. Opracują je m.in. na seminariach badawczych, zajęciach z metod badań społecznych. Statystyczna analiza wyników dokonywana będzie w ramach zajęć z metod statystycznych i z komputerowej analizy danych, co uczyni naukę tych przedmiotów bardziej atrakcyjną i powiązana z konkretnymi problemami interesującymi studentów.

Raporty z badań inicjowanych przez studentów ALK będą systematycznie publikowane pod wspólnym logo instytutu CBOS i ALK i dostępne dla mediów oraz wszystkich zainteresowanych. Pogłębione raporty z badań, spełniające kryteria prac licencjackich lub magisterskich, będą podstawą do przyznawania dyplomów ukończenia studiów.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt