Ponad 36 tysięcy gości wirtualnego Salonu Maturzystów Perspektywy 2020 pobrało bezpłatny e-book  „Informatora dla Maturzystów 2021”! Wszystkim uczestnikom wydarzenia udostępniliśmy dodatkowo regionalne suplementy prezentujące szkoły wyższe. Tradycyjna, drukowana wersja jest już w liceach i technikach w całym kraju, a do Perspektyw przychodzą codziennie zamówienia na tę wersję od uczniów, ich rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych. Wszystkim tym potrzebom sprostamy!

Informator wspiera wejście maturzysty/kandydata na studia w trudny rok przygotowań do majowych egzaminów i sensownego wyboru dalszej edukacyjnej drogi. Czytelnicy znajdą w publikacji komplet danych nt. ofert krajowych uczelni, łącznie z zasadami przyjęć. Prezentujemy w nim treści niezbędne do zaplanowania strategii maturalnej kandydatów na studia w roku akademickim 2021/22. Eksperckie artykuły dotyczące wyboru studiów, prezentacje uczelni, najnowszy Ranking Szkół Wyższych i Ranking Kierunków Studiów Perspektyw, przegląd miast akademickich oraz rekomendacje studentów i absolwentów, informacje o warunkach studiowania składają się na poradnik liczący 250 stron.

Nowoczesna e-bookowa postać publikacji umożliwi nam jej ewentualną aktualizację w części opisującej ofertę uczelni na rok akademicki 21/22 w okresie rozpoczęcia rejestracji na studia. Przypomnimy się Państwu w tej sprawie.

Informator dla Maturzystów 2021 - e-book