MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Lider uczelni pedagogicznych zaprasza

Ponowne zwycięstwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w rankingu szkół wyższych wśród uczelni pedagogicznych to powód do zadowolenia i nieustannej pracy.

Uczelnia poszerza i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną, dostosowując ją do zmieniającego się rynku pracy oraz wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi.

Uniwersytet Pedagogiczny oferuje studentom najnowsze osiągnięcia nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, proponuje również studia doktoranckie i podyplomowe. Studia realizowane są na sześciu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym oraz na Wydziale Sztuki.

Uniwersytet Pedagogiczny znalazł się w gronie laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r. na najlepsze programy studiów, dostosowane do Krajowych Ram Kwalifikacji. W konkursie nagrodzono kierunek politologia, prowadzony na Wydziale Humanistycznym. Wyróżniającą ocenę jakości kształcenia otrzymał od Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek pedagogika.

Osiągnięcia kadry dydaktycznej doceniło Narodowe Centrum Nauki, dofinansowując projekty badawcze w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Uniwersytet Pedagogiczny aktywnie uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy. Uczelnia otrzymała wyróżnienie za drugi co do wysokości odsetek wyjazdów nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2010/2011, w stosunku do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w instytucji.

Uczelnia organizuje liczne konferencje i sympozja naukowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Spotkania dotyczą różnych dziedzin wiedzy, uczestniczą w nich wybitni specjaliści i eksperci.

Misja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowana jest przez doskonale wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, uwzględniającą nowoczesne i aktualne treści kształcenia. Wyraża się w prowadzeniu badań naukowych, wytyczaniu nowych kierunków rozwoju nauki i kształceniu według najwyższych europejskich standardów.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!