MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Głównym problemem w nauczaniu zdalnym może być niska motywacja do nauki - uważa dr Marta Znajmiecka-Sikora z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Nauczycielom akademickim rekomenduje pracę przy włączonych kamerach, zamianę prac semestralnych na mniejsze projekty o ściśle wyznaczonym terminie złożenia i nagradzanie aktywności studentów podczas zajęć online.

Jej zdaniem nauczenie zdalne jest znaczenie trudniejsze i nie zastąpi klasycznych form edukacji, jednak w pewnych obszarach może być równie efektywne, co stacjonarne.

Psycholog przewiduje, że w nowym roku akademickim studentom zacznie towarzyszyć zjawisko preferencji czasu teraźniejszego, nazywane również impulsywnością. "Podczas nauczania zdalnego studenci każdego dnia będą podejmować decyzje – aktywnie uczestniczyć w zajęciach, czy może z +poziomu łóżka+ zalogować się, wyłączyć kamerkę i podrzemać jeszcze troszeczkę" - tłumaczy.

Aby nie poddawać się chwilowym impulsom, potrzebna jest samokontrola. Jak wyjaśnia psycholog, samokontrola zmusza nas do rezygnacji z mniejszego dobra na rzecz dobra większego. Jest potrzebna w sytuacjach, gdy zrobienie czegoś naraża człowieka na negatywne konsekwencje, ale jednocześnie zapewnia dużą odroczoną gratyfikację.

W kontrolowaniu samego siebie podczas nauki zdalnej pomaga, zdaniem dr Znajmieckiej-Sikory ograniczenie sobie możliwości wyboru i dopływu informacji. Przygotowując się do egzaminu czy pisząc pracę warto wyłączyć telefon i komputer, który może rozpraszać.

Niechcianym zachowaniom zapobiega nałożenie na siebie dodatkowych kosztów niewłaściwego wyboru. Silny efekt motywacyjny wywołują publiczne deklaracje, na przykład złożenia pracy semestralnej w określonym terminie.

Aby chronić się przed impulsywnym działaniem, można użyć mechanizmów opóźniających czas pomiędzy chęcią a fizyczną możliwością wykonania pewnej czynności. Student może na przykład ustawić sobie minutnik na określony czas i nie przerywać ani nie kończyć nauki przed upływem wyznaczonego sobie terminu.

Psycholog radzi też świadome manipulowanie własnymi emocjami.

"Gdy uda nam się wzbudzić pozytywne emocje do wykonywanej czynności – osiągniemy sukces. Pomocne może być również wyobrażenie sobie nieprzyjemnych uczuć jakich będziemy doświadczać, kiedy czegoś nie zrobimy, np. w sytuacji, kiedy nie zaliczymy sesji albo nie dokończymy studiów" - tłumaczy dr Znajmiecka-Sikora.

Zamiast karać siebie można zbudować system nagród za wytrwanie przy postanowieniu regularnego uczenia się. Psycholog proponuje, aby co miesiąc sprawiać sobie drobny prezent - na przykład za systematyczną naukę języka.

W opinii psycholog z UŁ nauczyciele akademiccy powinni pomóc studentom w trudnym czasie nauki zdalnej. Radzi, aby w procesie edukacji wykorzystać nauczanie synchroniczne, które pozwala na stały kontakt wykładowca-student. Zaleca pracę przy włączonych kamerach, zamianę prac semestralnych na mniejsze projekty o ściśle wyznaczonym terminie złożenia i nagradzanie aktywności studentów podczas zajęć online.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project