MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Doświadczenia studentów zagranicznych z dyskryminacją i rasizmem podczas epidemii koronawirusa, szczególnie studentów z Chin lub krajów Azji Wschodniej, pokazały, że problem narasta. Uczelnie na całym świecie zostały wezwane do walki zwłaszcza z rosnącą sinofobią.

W ostatnich miesiącach postrzegano studentów zagranicznych, zwłaszcza z Chin, przez pryzmat wirusa. Zyskał on nawet miano „wirusa chińskiego”. Tego typu opinie są pokłosiem retoryki środowiska wrogiego emigrantom. Wynikają one także z napięć politycznych pomiędzy krajami.

W wielu krajach jest zauważalna rosnąca polaryzacja społeczna w lokalnych społecznościach dotycząca obecności studentów zagranicznych. Na przykład badanie przeprowadzone przez Universities UK wykazało, że prawie jedna piąta (19%) opinii publicznej chciałaby, aby uniwersytety rekrutowały mniej studentów z zagranicy. Z kolei według badania przeprowadzonego przez Australian National University 46% społeczeństwa uważa, że ​​australijskie uczelnie powinny kształcić mniej studentów zagranicznych a więcej krajowych. Takie spostrzeżenia powinny wzbudzić niepokój uczelni.

University of Manchester przeprowadził analizę ponad 6500 publicznych postów opublikowanych na Twitterze na temat studentów zagranicznych, opublikowanych na całym świecie w okresie od stycznia do kwietnia br. W początkowym okresie gromadzenia danych (styczeń - luty 2020 roku) posty dotyczące studentów zagranicznych w przeważającej mierze skupiały się na stereotypach. We wczesnych tygodniach pandemii dominowały uwagi traktujące studentów zagranicznych jako „odmiennych” od studentów krajowych, także pod względem zamożności, ubioru, wyglądu i zachowań.

W miarę jak COVID coraz bardziej zdominował światowe wiadomości, coraz bardziej utrwalało się przekonanie, że studenci zagraniczni są nosicielami choroby, niezależnie od ich historii podróży, lub wcześniejszej ekspozycji na wirusa. Wpisy z tego okresu uwydatniały obawy przed zarażeniem od studentów zagranicznych i unikanie ich w salach wykładowych, na kampusie, a także w przestrzeniach publicznych. W wielu postach opisywane były przypadki nękania i rasizmu wobec nich. Obejmowały one mikroagresje w salach wykładowych, unikanie fizyczne na kampusie i w miejscach publicznych, rzadziej dochodziło do konfrontacji werbalnych.

Publiczne postrzeganie studentów zagranicznych zaczęło się nagle zmieniać w marcu br., kiedy zamknięto kampusy uniwersyteckie. W tym czasie nastąpił przypływ empatii. Jednak kluczowym tematem w tym okresie było potępianie uczelni za brak wsparcia dla studentów zagranicznych. Szczególne punkty sporne obejmowały nagłe zamknięcie domów studenckich i oferty nauki online, które zostały uznane za niesprawiedliwe wobec studentów z różnych stref czasowych.

Niepokojące trendy związane z dyskryminacją studentów zagranicznych zmuszają uczelnie do podjęcia znaczących działań. Zdaniem autorek raportu, dr Jenny Mittelmeier i dr Heather Cockayne, aby wspierać studentów zagranicznych, należy:

  • wspierać wykładowców w podejmowanych przez nich inicjatywach antyrasistowskich;
  • włączyć przedstawicieli studentów zagranicznych do komitetów ds. równości i różnorodności;
  • szkolić personel uczelni w celu rozpoznania mikroagresji, obserwowanych podczas zajęć i na terenie kampusu, oraz reagowania na nie;
  • współtworzyć ze studentami wrażliwymi kulturowo mechanizmów ujawniania przypadków dyskryminacji i rasizmu, oraz zasady postępowania w przypadku ujawnienia;
  • finansować międzynarodowe stowarzyszenia i wydarzenia na kampusach promujących zaangażowanie międzykulturowe;
  • angażować zasoby w umiędzynarodowienie programu nauczania i wspierać metody nauczania, które w znaczący sposób uwzględniają studentów zagranicznych i promują interakcję międzykulturową;
  • angażować szersze społeczności i lokalne firmy wokół kwestii, które mają wpływ na doświadczenia uczniów poza kampusem.

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego nie może kończyć się na rekrutacji studentów zagranicznych. W przypadku COVID doświadczenia i spostrzeżenia studentów zagranicznych w tym okresie globalnego kryzysu nadal wpływają na doświadczenia i interakcje studentów. Nie można o tych kwestiach zapomnieć ani ich ignorować.

Raport dostępny jest na stronie: https://papers.ssrn.com

Opr. MTA

Źródło: https://www.universityworldnews.com

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project