MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Ośrodek Karta wraz z instytucjami partnerskimi Europejską Siecią Pamięć i Solidarność, Fundacją Körbera z Hamburga zaprasza do udziału w XVII edycji konkursu „Historia Bliska” w roku szkolnym 2012/2013, pod hasłem: „Polacy-Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem...”.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a także – po raz pierwszy – do młodzieży polskiej poza granicami kraju. W konkursie wziąć udział mogą także zespoły partnerskie polskich uczniów z ich zagranicznymi kolegami z krajów historycznie sąsiedzkich Polsce.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zbadanie i opisanie na podstawie konkretnych doświadczeń społeczności, z jakiej się wywodzą, lub w jakiej żyją (w mieście, na wsi, w kręgu rodzinnym, przyjacielskim czy sąsiedzkim) w jaki sposób w drugiej połowie XX wieku wyglądały i zmieniały się relacje między Sąsiadami – zarówno żyjącymi wewnątrz jednego kraju, jak i tymi z sąsiedzkich narodów, których dzieliły często zmieniające się granice państw.

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych.

Praca może mieć formę dowolną, ale adekwatną do założeń badawczego konkursu historycznego. Może być to:

  • krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie czy zbiór dokumentów;
  • pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadka/świadków historii;
  • zbiór zdjęć z autorskim wraz z opisem i komentarzem;
  • film DVD, audycja radiowa czy prezentacja lub wystawa multimedialna;
  • przywołujące/wykorzystujące materiały źródłowe, kolaż, książka itp.

Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane – poza formami czysto plastycznymi (np.: plakat, rysunek, makieta) będącymi jedyną formą przekazu efektów pracy badawczej i zgromadzonych źródeł.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także dodatkowe nagrody – rzeczowe oraz w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych, w tym międzynarodowych. Na nagrody i wyróżnienia dla uczniów i nauczycieli Organizatorzy planują pulę 50.000 zł (kwota ta może ulec jeszcze zmianie).

Przewidziane nagrody:

  • pierwsze miejsce – 1 x 4000 zł;
  • drugie miejsce – 2 x 2 500 zł;
  • trzecie miejsce – 4 x 1500 zł;
  • wyróżnienie – 10 x 500 zł.

Jury może dokonać ostatecznie innego podziału puli nagród.

Na nagrody specjalne dla zespołów międzynarodowych lub prac nadesłanych z konkursu o „Nagrodę Prezydenta Federalnego Niemiec”, p.t. „Polen und Deutschland: gegeneinander, nebeneinander, gemeinsam” (www.geschichtswettbewerb.de) przewidziana jest wyodrębniona pula 20 000 zł, której fundatorami są Europejska Sieć Pamięć i Solidarność i Fundacja Körbera.

Termin końcowy nadsyłania prac – 28 lutego 2013.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników i uroczystości finałowej z rozdaniem nagród – koniec roku szkolnego, najpóźniej połowa września 2013.

Informacje szczegółowe, materiały pomocnicze, regulamin konkursu, oraz informacje bieżące znajdują się na stronie www.historiabliska.pl.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt