MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Oni budują mosty między kulturami

Colett Neumann z Niemiec, Hoh Hong Huat z Malezji, Alona Nad z Ukrainy i Abnoos Moslehi z Iranu zostali laureatami trzeciej edycji Konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT 2012 - organizowanego w ramach programu „Study in Poland”. Honorowy patronat nad konkursem objął prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP.

Na studia do Polski przyjeżdża coraz więcej młodzieży z zagranicy. Grupa ta liczy już ponad 24 tys. studentów. Studenci zagraniczni stali się integralną, choć nie zawsze docenianą, częścią polskiego środowiska akademickiego. Konkurs INTERSTUDENT to pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa, która w pełni koncentruje się na środowisku studentów zagranicznych w Polsce.

Konkurs jest kierowany do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych); na studiach w języku polskim i języku obcym, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kapituła w składzie: prof. zw. dr hab. Zofia Wysokińska, prorektor ds. współpracy z zagranicą na Uniwersytecie Łódzkim (przewodnicząca Jury), Robert Kiliańczyk – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Piotr Műller – przewodniczący Parlamentu Studentów RP i Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, po zapoznaniu się z 55 kandydaturami, postanowiło nagrodzić:

- Jestem przekonany, że zagraniczni studenci będą coraz silniej wpływać na oblicze i kształt polskiego świata akademickiego – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. - Na świecie aktualnie studiuje ponad 4 mln „international students”. W Polsce mamy ponad 24 tys. studentów z zagranicznym paszportem. To niewiele, ale dzięki takim programom jak „Study in Poland" z roku na rok będzie ich coraz więcej, dzięki czemu nasze środowisko akademickie stawać się będzie się coraz bardziej wielokulturowe, a przez to ciekawsze, bardziej kreatywne i dynamiczne.

www.studyinpoland.pl/interstudent

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!