MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” to czas wyróżnienia najlepszych projektów, inicjatyw, organizacji oraz osób ze środowiska studenckiego! W minioną niedzielę, 8 listopada, Parlament Studentów RP ogłosił zwycięzców podczas Gali online, nagradzając wskazanych przez internautów oraz Kapitułę Konkursową.

Zdrowie to słowo odmieniane przez wszystkie przypadki od marca 2020 r. Nic więc dziwnego, że pierwsza nagroda została wręczona w kategorii „Studenckie inicjatywy prozdrowotne” i nic dziwnego, że największe uznanie zdobył projekt poświęcony walce z koronawirusem – „Akcja Detronizacja – Zdejmijmy koronę wirusowi” Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ramach akcji poszukiwano wolontariuszy delegowanych do placówek ochrony zdrowia celem realizacji różnorodnych zadań oraz nawiązano współpracę z darczyńcami i zorganizowano środki ochrony indywidualnej, dostarczane do szpitali, przychodni i laboratoriów.

Ze zdrowiem nierozerwalnie wiąże się sport – stąd druga nagroda, wyróżniająca studenta ze sportowymi osiągnięciami. Zdobyła ją Paulina Świercz, studentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, czynna zawodniczka Kadry Narodowej w karate tradycyjnym. Za program WEX - czyli program wakacyjnych płatnych praktyk dla studentów I i II roku, wyróżnienie otrzymała firma PwC w kategorii „Praktyki studenckie”.

Praktyki to możliwości rozwoju zawodowego. A możliwości rozwoju naukowego, ale też zdobywania doświadczeń dają również koła naukowe – i w tej kategorii nagrodzone zostało Koło Naukowe Psycholog w Biznesie, działające w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. Jak mówią przedstawiciele koła – celem jest rozwój konkretnych kompetencji potrzebnych na rynku pracy, nawiązywanie współpracy naukowej i komercyjnej, a także wymiana doświadczeń i wiedzy. Koła naukowe nie istniałyby jednak bez zaangażowanych studentów naukowców. W tej kategorii nagrodę zdobyła Weronika Wojturska z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. laureatka grantu MNiSW „Diamentowy Grant” i „Najlepsi z Najlepszych 4.0”.

Wiele organizacji wspomaga działania samorządów studenckich – tegorocznym laureatem została Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej, gospodarz miejsca, z którego była prowadzona transmisja live Gali. W przerwach oprawę muzyczną zapewniali: Agnieszka Matusik, grająca na elektronicznych skrzypcach, znana z improwizacji łączących brzmienie skrzypiec z muzyką klubową, oraz Guitar Trio DGT, składające się ze studentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Środowisko akademickie znane jest z innowacyjnych rozwiązań, stąd liczne zgłoszenia w kategorii „Studenckie innowacje” nikogo nie dziwią. Zwycięzca jednak mógł być tylko jeden – został nim projekt Uniwersytetu Medycznego w Lublinie „Rejs Profilaktyczny”. Jednym z elementów tego projektu były prowadzone przez medyków akcje profilaktyczne we włoskich portach, badające i edukujące mieszkańców, promując Polskę, żeglarstwo morskie i zdrowy tryb życia.

„Wsparcie i rozwój środowiska studenckiego” to kategoria w której nagrodę zdobyła firma Huawei, za programy mające na celu motywację i rozwój młodego pokolenia takie jak Seeds for the Future czy One Thousand Dreams. Inicjatywy wspierające studentów były zgłaszane w kategorii „Studia bez barier”, gdzie zwyciężył projekt „Kumpel pakuje, uczelnia wysyła” Politechniki Gdańskiej. Kiedy studenci wyjechali do domów w związku z kształceniem zdalnym, samorząd, we współpracy z władzami uczelni, zapewnił możliwość wysyłki rzeczy, które pozostały w akademikach. Na współpracy opierała się też kolejna kategoria – „Współpraca ze środowiskiem studenckim”, w której nagrodę otrzymał Bank Pekao S.A., który zdobył uznanie za wieloletnią współpracę oraz znaczące zaangażowanie studentów w rozwój i konsultacje oferty dla młodych.

Poprzedni rok akademicki był wyjątkowy – w marcu wprowadzono regulacje, zawieszające stacjonarne prowadzenie zajęć. Parlament Studentów RP w związku z tym zainicjował wydarzenie „Student sam w domu”, a wiele samorządów studenckich zaproponowało swoje inicjatywy, zachęcające do aktywności w domowym zaciszu i dbania o bezpieczeństwo. W kategorii o tej samej nazwie zwyciężył projekt „DOMówka UMCS” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, czyli seria tematycznych webinarów.

Z pewnością wspominany projekt pozwolił studentom poszerzyć horyzonty i zdobyć nową wiedzę – tak jak nagrodzony w kategorii „Rozwój wiedzy i kompetencji studentów”, czyli Biuro Informacji Kreydtowej S.A. BIK został wyróżniony za popularyzację wiedzy finansowej i przedsiębiorczości w środowisku akademickim poprzez programy sektorowe "Bankowcy dla Edukacji" oraz "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem".

Popularyzacja różnego rodzaju wydarzeń i inicjatyw to też rola mediów studenckich. W kolejnej kategorii zwyciężyła Seta.TV, studencka redakcja z Uniwersytetu Opolskiego. Seta.TV cyklicznie realizuje materiały o różnorodnej tematyce oraz wspiera rozwój młodych osób, organizując szkolenia i wyjazdy, pozwalające zdobyć doświadczenie związane z telewizją czy marketingiem. „Oferta dla studenta” to kategoria, w której nagrodzona została firma Rascal Industry. Wszystko dzięki stałemu rozwojowi oferty gadżetów i odzieży dla studentów oraz elastyczne dopasowywanie się do potrzeb.

Rozwiązania pozytywnie wpływające na jakość kształcenia były zgłaszane w kategorii „Studia na lepsze”. Zwycięzcom okazał się program „Poznaj Swój Staż”, organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Celem projektu jest edukacja studentów na temat formalności związanych z zawiłościami i przepisami dotyczącymi Lekarskiego Egzaminu Końcowego (nauka, przygotowanie, zapisy), formalności otrzymania prawa wykonywania zawodu, aplikacji na obowiązkowy dla wszystkich lekarski staż podyplomowy, a także procesu kwalifikacji na doktorat i jego odbywania.

Jednak studia, staże, praktyki, koła naukowe czy media studenckie nie byłyby tym samym, gdyby nie przyjaciele. Stąd wyjątkowe wyróżnienie „Przyjaciele samorządności studenckiej”, które zostało wręczone dr Annie Budzanowskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Wiceminister wraz z zespołem wielokrotnie wspierała działania Parlamentu Studentów RP oraz inicjatywy prostudenckie, biorąc udział także w licznych wydarzeniach – w tym w ostatniej Konferencji Ekspertów Praw Studenta.

Sztuka to też ważny element ubogacający życie akademickie – stąd kolejne dwie kategorie „Student artysta” i „Kultura studencka”. W pierwszej z nich wygrała Weronika Przybylska, studentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, której pasja to, m.in. grupa kuglarska i pokazy na wysokości, dzięki szarfom wertykalnym. Nagrodę w kategorii „Kultura studencka”, otrzymała po raz kolejny „Kopalnia talentów AGH” Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W tym roku, dzięki transmisji online, studenci AGH mogli prezentować swoje talenty artystyczne jeszcze szerszemu gronu odbiorców.

Nagrodę dla „Autorytetu środowiska studenckiego” ogłosił Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP, honorując tym tytułem prof. dr hab. Wiesława Banysia. Profesor Banyś, oprócz zaangażowania w instytucjach przedstawicielskich środowiska akademickiego, zawsze był otwarty na inicjatywy Parlamentu Studentów RP, a sposób zabierania głosu, także w sytuacjach trudnych, może stanowić przykład wzorowej komunikacji.

Ostatnią kategorią, w której wręczono nagrodę tego wieczoru, był „Studencki projekt roku”. Zwyciężył projekt „Prototyp elektronicznej protezy dłoni”, wykony przez studentów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Sterowanie odbywa się za pomocą zbierania i przetwarzania sygnałów EMG z mięśni przedramienia. Rozwiązanie to, które w przyszłości może pomóc wielu osobom, w sposób niekwestionowany zasłużyło na tytuł najlepszego studenckiego projektu w minionym roku akademickim.

-VIII Gala Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes” była dla nas wyjątkowa, nie tylko ze względu na nową, w całości zdalną, formułę. Z przyjemnością czytałem opisy zgłoszonych projektów, widząc jak elastycznie studenci zareagowali w marcu 2020 roku, ile powstało wspaniałych inicjatyw oraz ile osiągnęli działając albo indywidualnie, albo wspólnie. – skomentował Dominik Leżański, Przewodniczący Parlamentu Studentów RP - Każdy z tych projektów pozwala na dalszy rozwój środowiska akademickiego i pokazuje jak wspólnie możemy działać!

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!