MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Ważnym zagadnieniem dla każdego społeczeństwa jest, aby jego obywatele posiadali jak największą wiedzę i umiejętności, nie tylko ogólnych, ale i zawodowym. Szczególną rolę w drodze do osiągnięcia tego celu ma do spełnienia szkolnictwo zawodowe, które oprócz treści ogólnych musi przekazać uczniom konkretne umiejętności.

W takim oto celu powstał konkurs organizowany od 1998 r. w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu „Sprawny w Zawodzie” – Stolarz i Technik Technologii Drewna.

Do zadań konkursu należą:

  • umożliwienie rywalizacji uczniów klas w grupie zawodowej stolarskiej oraz klas technikum drzewnego,
  • wyrabianie u uczniów zainteresowań zawodowych oraz wytwarzanie atmosfery fachowości i prestiżu zawodowego,
  • zwrócenie uwagi na uczniów szczególnie zdolnych,
  • umożliwienie kontaktów międzyszkolnych oraz wymiana doświadczeń.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika posiadające oddziały o profilu drzewnym. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w konkursie uczniów z klas programowo niższych lub z klas programowo pokrewnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe.

Konkurs składa się z dwóch części teoretycznej, która trwa godzinę oraz praktycznej – czterogodzinnej.

W części teoretycznej uczniowie rozwiązują test wyboru składający się z kilkudziesięciu zadań. W części praktycznej uczestnicy mają za zadanie wykonać za pomocą obróbki ręcznej element z drewna litego zgodnie z otrzymanym rysunkiem oraz rozwiązują ćwiczenie polegające na wykazaniu się umiejętnościami rozpoznawania gatunków drewna, rodzaju narzędzi, rodzaju obróbki i materiału lub typu konstrukcji.

Kryteria oceny prac konkursowych obejmują ocenę dokładności wykonania – wymiarów gabarytowych i profili, strugania, piłowania, dłutowania, trasowania oraz estetyki wykonania pracy. Ponadto ocenie podlega organizacja stanowiska pracy, poszanowanie narzędzi, ład na stanowisku, czas wykonania w stosunku do przewidzianego na wykonanie zadania, przestrzeganie przepisów BHP, jak zachowanie ucznia, ubiór, posługiwanie się narzędziami.

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 lutego 2013 r.

W ciągu 15 lat organizacji konkursów uczestniczyło w nich ok. 300 uczniów zasadniczych szkół zawodowych z ponad 20 szkół kształcących w zawodzie stolarz, oraz ok. 260 uczniów technikum drzewnych z ok. 15 szkół kształcących w zawodzie technik technologii drewna.

Szczegóły konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: www.sprawnywzawodzie.pl.

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt