MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Konferencja „Studenci Zagraniczni w Polsce 2013” – poważna debata o internacjonalizacji

Ponad 250 osób z 95 uczelni oraz instytucji rządowych i pozarządowych związanych z internacjonalizacją wzięło udział w konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2013” zorganizowanej wspólnie, w ramach programu „Study in Poland”, przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet Warszawski i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Czas na poważną debatę o internacjonalizacji!” – powiedział otwierając konferencję prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP. I taka właśnie debata toczyła się przez dwa dni (17 i 18 stycznia br.) w audytorium i kuluarach zabytkowego Gmachu Starej Biblioteki UW.

W swoim key-note speechu prof. Marta Kicińska-Habior pokazywała szanse i strategię Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie dążenia do statusu uczelni o światowej klasie. Z kolei prof. Daria Lipińska-Nałęcz, podsekretarz stanu w MNiSW podpowiadała w swoim wystąpieniu: „Najważniejsze jest zadbanie o jakość. Umiędzynarodowienie powinno temu właśnie służyć, a nie być celem samym w sobie”. Pani minister zdała też sprawę ze stanu prac nad postulowaną przez KRASP od 2008 roku agencją mającą wspierać umiędzynarodowienie polskich uczelni i wymianę akademicką: „Sprawa nie jest łatwa. Nie bardzo wiemy na przykład, czy i jak łączyć FRSE z BUWiWM. Nie ma też zaplanowanych środków na ten cel. W drugim kwartale tego roku prowadzić będziemy konsultacje ze środowiskiem akademickim w tej sprawie”.

Kluczowe pytania dotyczące przyszłości umiędzynarodowienia polskich uczelni postawił w swoim wprowadzeniu prof. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Koordynacja wysiłków wszystkich podmiotów zainteresowanych internacjonalizacją należy do jednego z głównych wyzwań w tym zakresie. Zwłaszcza w kontekście zaproponowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” celu osiągnięcia poziomu 100 tysięcy studentów zagranicznych w Polsce do roku 2020.

Gorąca dyskusja towarzyszyła panelowi przygotowanemu przez Uniwersytet Łódzki na temat systemowego wsparcia dla umiędzynarodowienia polskich uczelni, w którym kluczowe aspekty polityki migracyjnej wobec studentów i naukowców z zagranicy przedstawili: Karolina Łukaszczyk z MSW, Tomasz Cytrynowicz, dyrektor departamentu w Urzędzie ds. Cudzoziemców, Leszek Rowicki z Departamentu Konsularnego MSZ oraz kpt. Iwona Przybyłowicz ze Straży Granicznej. Znakomite wprowadzenie do tego panelu, dotyczące demograficznych aspektów polityki migracyjnej kraju, przygotowała prof. Krystyna Iglicka-Okólska, rektor Uczelni Łazarskiego

W sesji przygotowanej przez „Perspektywy” przedstawione zostały nowe narzędzia wspierające rekrutację studentów zagranicznych. O projekcie certyfikacji ukraińskich agencji rekrutacyjnych mówił dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia na Politechnice Krakowskiej, a Bianka Siwińska, koordynatorka programu „Study in Poland” przybliżyła mapę światowych mediów społecznościowych, a także sens użytkowania aplikacji na urządzenia mobilne.

Wielkie zainteresowanie wzbudziły prezentacje przygotowane przez partnerów konferencji: British Council i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W sesji BC najwięcej pytań skierowano do Pat Killingley, dyrektor Higher Education and Education UK, która miała wystąpienie na temat doświadczeń Wielkiej Brytanii w internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

W ramach panelu przygotowanego przez FRSE przedstawione zostały przykłady skrajnie odmiennie osadzonych w krajobrazie polskiego szkolnictwa wyższego uczelni – Akademii Leona Koźmińskiego i PWSZ w Nysie – i ich walki o bycie międzynarodowymi, a także interesujące badanie przeprowadzone przez IRO’s Forum nt. funkcji biur współpracy z zagranicą na uczelni, którego wyniki przybliżyła Ewa Kiszka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szefowa IRO’s Forum.

Prawdziwych studentów zagranicznych uczestnicy konferencji mieli zaś okazję zobaczyć wieczorem pierwszego dnia podczas uroczystej kolacji połączonej z Galą Finału trzeciej edycji konkursu INTERSTUDENT. Najlepszymi studentami zagranicznymi w Polsce w roku 2012 okazali się: Colett Neumann z Niemiec (Uniwersytet Zielonogórski – studia licencjackie), Hoh Hong Huat z Malezji (Collegium Medicum UJ – studia magisterskie), Alona Nad z Ukrainy (AGH w Krakowie – studia doktoranckie) i Abnoos Moslehi z Iranu (Uniwersytet Warszawski – laureatka Nagrody Specjalnej).

W skład jury konkursu wchodzili: prof. Zofia Wysokińska, prorektor UŁ (przewodnicząca jury), Piotr Müller, szef Parlamentu Studentów RP, Robert Kiliańczyk, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Zainteresowanie konferencją, również ze strony mediów, oraz towarzysząca jej gorąca debata potwierdziły wagę tematu internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Właśnie teraz jest odpowiedni moment na nadanie jej wysokiego priorytetu nie tylko na uczelniach, gdzie to już faktycznie ma miejsce, ale w rozwojowej polityce państwa – w dłuższej perspektywie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom – i zapraszamy już za rok na konferencję „Studenci zagraniczni w Polsce 2014”.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt