MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym i rozwaga w podejmowaniu decyzji o znoszeniu zasad bezpieczeństwa - napisano w zaktualizowanych rekomendacjach dla uczelni, które opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zaktualizowane rekomendacje dotyczące działania uczelni w roku akademickim 2020/2021 to zbiór zaleceń oraz wskazówek pomocnych przy tworzeniu wewnętrznych procedur na uczelniach. Przedstawione wytyczne zostały uzgodnione z Głównym Inspektoratem Sanitarnym - informuje na swojej stronie internetowej resort nauki.

"Apelujemy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o znoszeniu zasad bezpieczeństwa, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w środowisku akademickim, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki" - napisano w opublikowanym dokumencie.

Zwrócono w nim też uwagę na to, że z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia. Wskazano, że w przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażenia koronawirusem.

Autorzy rekomendacji zalecają również przeprowadzenie rekrutacji na studia lub do szkoły doktorskiej w formie elektronicznej, o ile pozwalają na to systemy i platformy rekrutacyjne uczelni. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 zaleca się też organizowanie wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych i naukowców w sposób zdalny.

Zaznaczono, że opublikowane wytyczne nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

"Nie stanowią również podstawy do kreowania roszczeń o pokrycie kosztów ich wdrożenia. Zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie powinny być pomocne jako punkt wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur" - napisano.

W rekomendacjach napisano, że bezpieczeństwo ludzi powinno być traktowane jako priorytet - dlatego należy zmniejszyć liczebność grup i dopasować je do pojemności sal. Należy też wprowadzić takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na kumulację zajęć wymagających bezpośredniej obecności.

Dokument odnosi się też do bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. "Zachęcamy do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami" - napisano.

"Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce" znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-dotyczace-dzialalnosci-uczelni-w-roku-akademickim-20202021.

Wytyczne dla uczelni .pdf 1.15MB

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project