MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Trzy repozytoria danych badawczych zostały już udostępnione wszystkim polskim naukowcom. Można w nich bez żadnych opłat deponować i udostępniać tabele, zdjęcia, materiały audiowizualne oraz wszelkie inne dane wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby prowadzenia badań naukowych.

Udostępnianie danych badawczych w repozytoriach jest wymagane przy realizacji projektów finansowanych m.in. przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki.

Repozytorium ogólnego przeznaczenia RepOD, repozytorium danych społecznych RDS i repozytorium danych krystalograficznych MX-RDR są już dostępne dla użytkowników.

Każdy opublikowany w repozytoriach zbiór danych otrzymuje indywidualny numer DOI – przypisany do niego na stałe cyfrowy identyfikator. Repozytoria pozwalają naukowcom na udostępnianie danych zgodnie z zasadami FAIR, z zachowaniem najwyższych standardów otwartości. W repozytorium ogólnego przeznaczenia można tworzyć kolekcje instytucjonalne.

Proces deponowania i udostępniania zbiorów uwzględnia wybór licencji, na podstawie której dane badawcze będą dostępne w repozytoriach. W zależności od udzielonej licencji naukowcy, studenci, dziennikarze czy przedsiębiorcy zyskują możliwość wykorzystania danych do celów badawczych czy komercyjnych. Więcej na temat aspektów prawnych udostępniania danych można przeczytać w przygotowanym dla użytkowników repozytoriów poradniku - do pobrania tutaj.

Repozytoria powstały w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, realizowanego przez Uniwersytet Warszawski (lider projektu), Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt obejmuje również opracowanie danych społecznych i krystalograficznych, które są sukcesywnie udostępniane w nowych serwisach.

Osoby zainteresowane udostępnianiem i zarządzaniem danymi badawczymi mogą wziąć udział w otwartych szkoleniach organizowanych przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje na temat szkoleń, materiały informacyjne i edukacyjne dotyczące danych badawczych znajdują się na stronie projektu

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!