MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


11 grudnia br. po długiej chorobie zmarł prof. dr hab. Adam Koseski, jeden z głównych inicjatorów i twórców pułtuskiej uczelni – Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, słynnego „Oxfordu nad Narwią”. Stworzeniu nowoczesnej szkoły wyższej powstałej z marzeń, otwartej na świat, czerpiącej z najlepszych osiągnięć humanistyki i dziedzictwa kulturowego Mazowsza, poświęcił wiele lat życia jako prorektor, rektor uczelni, profesor, historyk, politolog i społecznik.

Odszedł szlachetny Człowiek, znakomity Rektor i naukowiec, oddany Przyjaciel, serdeczny dla bliskich i swoich studentów.

I bardzo wiele pozostawił. Prowadząc od 1994 roku wspólnie z prof. Andrzejem Bartnickim silny ośrodek akademicki udowodnił, że możliwe jest stworzenie dobrej szkoły wyższej w małym mieście, przyczynić się do rozwoju miasta, ale przede wszystkim ośmielić i rozbudzić ambicje tysięcy młodzieży z małych miast i wsi do zdobywania wyższego wykształcenia, co było jedną z misji powołania uczelni. Jego studenci dostawali dobrą jakość nauczania, znakomitych profesorów, bardzo dobre warunki studiowania, świetnie wyposażoną bibliotekę, znakomite wydawnictwo z unikalnymi seriami wydawniczymi. Wyższa Szkoła Humanistyczna, a po zdobyciu uprawnień doktorskich – Akademia Humanistyczna,  przez lata zajmowała czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach, potwierdzając wysoki poziom kształcenia i badań naukowych, jest członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Santiago di Compostella oraz Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Jej mury opuściło do 2019 roku ponad 50 tys. absolwentów, w tym wielu z Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Profesor Koseski, jako jeden z naukowców tworzących prywatną uczelnię humanistyczną wielokrotnie z dumą podkreślał, że dzięki przedsiębiorczości środowiska akademickiego powstał największy sektor uczelni niepaństwowych w Europie, kształcący w najlepszych latach ponad 25 proc. ogółu polskich studentów i tworzący inwestycje w trwałą infrastrukturę akademicką, które osiągnęły wartość kilku miliardów złotych.

Profesor Adam Koseski urodził się 12.10.1939 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1963); doktor habilitowany (1979) i profesor tytularny (1987). W latach 1994-2004 był pierwszym prorektorem Akademii Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (wcześniej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku), a od 2004 - rektorem tej uczelni. Był historykiem i politologiem, profesorem nauk humanistycznych, jednym z najbardziej znanych polskich specjalistów w zakresie stosunków międzynarodowych w Europie środkowowschodniej, specjalizujących się w historii najnowszej i stosunkach międzynarodowych. Prowadził badania w zakresie najnowszych dziejów powszechnych, zwłaszcza problematyki bałkańskiej oraz losów Polaków na Wschodzie. Był tłumaczem bułgarskiej literatury pięknej i naukowej (15 książek), promotorem 35 rozpraw doktorskich, kilkuset prac magisterskich i licencjackich, a także wielokrotnym recenzentem dorobku naukowego w postępowaniach o nadanie stopnia dr. hab. i profesora.

Był mocno zaangażowany w życie Pułtuska, Jego zasługi są znane i nieocenione. Wspierał swoim autorytetem, wiedzą i doświadczeniem wiele ważnych regionalnych inicjatyw, m.in. renowację grobów bohaterów powstań narodowych i wojen, spoczywających na miejscowym cmentarzu, wzniesienia pomników biskupa A. Noskowskiego, wydawanie periodyku „Studia Mazowieckie”, angażował się w działalność muzealną na Mazowszu. Udany mariaż uczelni z Pułtuskiem, który Profesor inicjował i wspierał przez ponad ćwierć wieku, fundamentalnie wpłynął na rozwój miasta i znakomite funkcjonowanie Akademii.

Łączymy się w bólu z Rodziną, Przyjaciółmi i wszystkimi, którzy na swojej drodze mogli zaznać Jego serdeczności i uważności na drugiego człowieka

Zespół „Perspektyw”

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!