MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W Collegium Civitas trwa rekrutacja na roczne studia podyplomowe Bezpieczeństwo Energetyczne. To oferta dla przyszłych i obecnych specjalistów i analityków służb specjalnych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw branży energetycznej.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej, plany rozwoju sektora gazu łupkowego czy wzrostu udziału energii atomowej w gospodarce Polski stawiają nowe wyzwania zarówno przed sektorem energetycznym, jak i rynkiem pracy. Obecnie bezpieczeństwo energetyczne państwa wymaga ścisłej współpracy administracji centralnej i lokalnej z firmami komercyjnymi. Studia z zakresu bezpieczeństwa energetycznego pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę z zakresu rynku energii i jego specyfiki niezbędną w pracy w środowisku biznesowym i administracji.

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu roli infrastruktury produkcyjnej, transportowej, zasad funkcjonowania rynku energii, geologii i geografii, właściwości fizycznych i chemicznych surowców energetycznych oraz zagadnienia techniczne związane z produkcją energii. Dodatkowo zajęcia praktyczne pozwolą na uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu planowania i zarządzania projektami energetycznymi. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra naukowa Collegium Civitas oraz specjaliści zawodowo związani z rynkiem energii w Polsce, m.in. byli i obecni pracownicy administracji państwowej, dyplomacji, spółek energetycznych i konsultingowych.

Kierownikiem studiów jest dr Dominik Smyrgała, ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas, zastępca dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, były wiceprezes Instytutu Jagiellońskiego. Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, a także analiz dla instytucji państwowych, w tym Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ośrodka Studiów Wschodnich oraz firm komercyjnych.

Więcej informacji na: www.civitas.edu.pl/bezpieczenstwo_energetyczne

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt