MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dr hab. Dominik Antonowicz został członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego. Antonowicz jest laureatem Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2018” w kategorii Research Star.  Jest to najwyższa nagroda środowiskowa w Polsce dla osób mających szczególne zasługi w umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego.

17 grudnia senatorowie UG wybrali członków Rady Uczelni na kadencję 2021–2024. Kadencja poprzedniej Rady Uczelni zakończy się 31 grudnia 2020 r. Podczas kampanii wyborczej na rektora prof. Piotr Stepnowski zapowiadał, że jeśli wygra, będzie chciał dokonać zmian w strukturze rady w taki sposób, by większość członków stanowiły osoby spoza uczelni. Zmiana ta została wprowadzona – spośród 10 kandydatów wybrano 4 osoby spoza uczelni i 2 z Uniwersytetu Gdańskiego.

Obok dr. hab. Dominika Antonowicza (który w roku akademickim 2020/2021 pełni funkcję wizytującego profesora w Ontario Institute in the Studies for Education na University of Toronto dzięki stypendium NAWA), w Radzie Uczelni znaleźli się: prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego, były prorektor UW, Bartłomiej Glinka, Prezes OMIDA Logistics i Tomasz Szymczak z Inkubatora "Starter". Uniwersytet Gdański w Radzie reprezentują: prof. Anna Machnikowska  z Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. Małgorzata Omilanowska z Wydziału Historycznego.

Dr hab. Dominik Antonowicz jest absolwentem UMK na kierunku socjologia oraz Birmingham University na kierunku Public Management. Z UMK jest związany od 2002 r. Zajmuje się badaniem polityki publicznej w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza ewaluacją badań naukowych, a także ustrojem i zarządzeniem instytucjami akademickimi. Prowadzi również badania nad społecznym fenomenem kibicowania. - Gdy podróżuję po świecie jako badacz szkolnictwa wyższego, staram się zawsze korzystać z okazji i wbijać na mecze - mówi.

Pracował w School of Public Policy, University of Birmingham (UK), Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz Centro de Investigaçao de Politicas do Ensino Superior (CIPES) na University of Porto. Jako ekspert i doradca współpracował z OECD, Komisją Europejską, a także rządem ukraińskim oraz think-tankami w całej Europie.  Zasiadał w wielu strategicznych zespołach eksperckich pracujących przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Praca w Radzie Uczelni UG będzie zatem kolejnym zawodowym wyzwaniem. Życzymy powodzenia!

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!