MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Forum Uniwersytetów Polskich wybrało nowe władze na kadencję 2021-2022. Przewodniczącą FUniP została Ewa Staruch, studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Funkcję przewodniczącej w kadencji 2021 będzie pełnić Ewa Staruch, studiująca pedagogikę specjalną na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2019 roku jest przewodniczącą Zarządu Samorządu Studentów UKSW.

W skład Prezydium FUniP weszli ponadto: Maciej Sikorski (Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM), Maciej Pischka (Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego), Michał Jerz (Samorząd Studentów z Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz Michał Żelazko (Samorząd Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Forum działa na podstawie Statutu Forum Uniwersytetów Polskich, a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższymi Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!