MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Większość zajęć w semestrze letnim na Uniwersytecie Warszawskim prowadzonych będzie w formie zdalnej. Egzaminowanie i zaliczenia, z niewielkimi wyjątkami, również będą realizowane z wykorzystaniem takich metod - wynika z zarządzenia rektora uczelni.

W zarządzeniu rektora UW prof. Alojzego Nowaka określono zasady organizacji kształcenia na tej warszawskiej uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Z dokumentu wynika, że zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Również weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, w szczególności egzaminy, również dyplomowe i zaliczenia kończące zajęcia, przeprowadzone będą w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Jednak w uzasadnionych przypadkach, w szczególności zajęć praktycznych, egzaminy, zaliczenia końcowe oraz egzaminy dyplomowe mogą w części lub w całości zostać przeprowadzone w obiektach UW.

Stacjonarnie mogą odbywać się wyłącznie zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia praktyczne), w szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckich praktyk zawodowych. Aby było to możliwe, wymagane będą specjalne zarządzenia szefów poszczególnych jednostek organizacyjnych, np. jednostki dydaktycznej. Zajęcia stacjonarne mogą odbywać się z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z zarządzenia wynika, że zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz ogólnouniwersyteckie lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.

Także zajęcia wychowania fizycznego w letnim semestrze będą odbywać się w trybie zdalnym albo na podstawie zarządzenia dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w obiektach UW z zachowaniem wymogów higienicznosanitarnych.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project