MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Wiesław Banyś, były rektor Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczący KRASP (2021-2016) oraz prof. dr hab.  inż. Józef Garbarczyk, b. rektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Gnieźnie, przewodniczący KRePSZ (2012-2016) zostali nowymi członkami Kapituły Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy. Pierwsze tegoroczne posiedzenie Kapituły odbyło się 22 stycznia i poświęcone zostało omówieniu doświadczeń z poprzedniej edycji rankingu oraz dyskusji nad propozycjami ew. korekt w metodologii rankingu 2021.

 Prof. dr hab. Józef Garbarczyk jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w Poznaniu na kierunku chemia. W roku 1974 uzyskał doktorat w Instytucie Chemii UAM, w 1987 – habilitację, a w roku 2002 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1990-1993 był dziekanem Wydziału Technologii Chemicznej, a następnie w latach 1993-1996 prorektorem Politechniki Poznańskiej. W 2002 roku rozpoczął starania o otwarcie szkoły wyższej w Gnieźnie. Efektem tych starań było powstanie w 2004 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, której był rektorem. W roku 2012 został przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ.

Zainteresowania naukowe prof. Garbarczyka koncentrują się wokół fizykochemii polimerów, chemii ciała stałego, krystalochemii i rentgenografii. Jest autorem ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem „Labor omnia vincit” i Statuetką im. Hipolita Cegielskiego Lider Pracy Organicznej.

Prof. dr hab. Wiesław Banyś  jest absolwentem filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1974 r. związanym z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. W latach 1996 – 2002  dziekan Wydziału Filologicznego UŚ, 2002 – 2008 prorektor UŚ ds. nauki i informatyzacji, 2008-2016 - rektor Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2012 – 2016 przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, obecnie Honorowy Przewodniczący KRASP i przewodniczący Komitetu Dobrych Praktyk KRASP oraz członek Komisji KRASP ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Jest także członkiem Zarządu European University Association (EUA), członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki Polskiej i członkiem Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Specjalizacja naukowa prof. Banysia obejmuje językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatykę semantyczą, logiczne podstawy językoznawstwa, językoznawstwo kognitywne, kognitywną leksykografię komputacyjną oraz językoznawstwo stosowane, w szczególności: językoznawstwo komputerowe, tłumaczenie automatyczne, elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego, automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów.

Jest autorem 3 monografii, ponad 70 artykułów naukowych, współredaktorem 3 prac zbiorowych, redaktorem naukowym międzynarodowego czasopisma językoznawstwa ogólnego i romańskiego „Neophilologica”.

Prof. Wiesław Banyś został uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami, m.in.:
francuskimi Palmes Académiques (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji (2012), francuskim Orderem  Legii Honorowej (2014), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2014), belgijskim Orderem Leopolda  (2016).

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project