MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Narodowy Bank Polski uruchomił program Złote Szkoły NBP, który popularyzuje zagadnienia ekonomiczne. Projekt skierowany jest do uczniów klas VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych i nauczycieli. Szkoły mają możliwość zdobycia prestiżowego tytułu „Złota Szkoła NBP” oraz nagród pieniężnych.

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.
Ideą pierwszej edycji programu Złote Szkoły NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych – stąd mottem tegorocznej akcji jest hasło „Giganci finansów osobistych”.

Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła może zostać zgłoszona do programu jeden raz w danej edycji.

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się drużyna, która musi składać się z minimum 2 nauczycieli i 5 uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację. Zadania mogą zostać przeprowadzone w szkole lub w przypadku nauki zdalnej w formie online.

Do 30 kwietnia 2021 r. nauczyciele wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP dostępnej pod adresem: zloteszkoly.nbp.pl.

Jak zdobyć tytuł Złotej Szkoły NBP i wygrać nagrody?

Prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” otrzymają szkoły, które najlepiej wykonają zadania programu. Spośród nich wyróżnienia i nagrody finansowe otrzymają te, które uzyskają najwyższe oceny jurorów.

Wyłonienie placówek edukacyjnych z tytułem „Złota Szkoła NBP” oraz ogłoszenie laureatów pierwszej edycji programu NBP nastąpi 21 czerwca 2021 r. Zasady programu, regulamin oraz informacje o nagrodach znajdują się pod adresem www.nbp.pl/edukacja.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt