MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W samo południe 27 stycznia 2021 poznaliśmy najlepsze szkoły średnie w Polsce w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021. Tegorocznymi triumfatorami okazały się: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie i Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Gala odbyła się online, a obserwowali ją dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, reprezentanci okręgowych komisji egzaminacyjnych,  uczelni, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły. Było niecierpliwe oczekiwanie na wyniki, emocje, a nawet… wspólna fotografia.

Już po raz dwudziesty trzeci Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała ranking, w którym prezentuje 1000 liceów i 500 techników, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 2019/2020 najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych (a w przypadku techników – także z egzaminów zawodowych), a także odnieśli znaczące sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych.

W uroczystej gali rankingu uczestniczyli znakomici goście: Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, przedstawiciele Kapituły Rankingu Liceów i Techników z jej przewodniczącą prof. Barbarą Marcinkowską, rektorką APS, rektorzy Uczelni Partnerów Rankingu

Prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, która była gospodarzem gali Rankingu, powiedział m.in.: Gratulacje należą się całym społecznościom szkolnym, przede wszystkim zaś nauczycielom i dyrektorom szkół, którzy w trudnym pandemicznym czasie poradzili sobie znakomicie, organizując kształcenie zdalne.

Minister Anna Budzanowska przypomniała z kolei: Ten ranking jest tworzony w oparciu o twarde dane i dlatego jest skarbnicą wiedzy, która pomaga uczniom i ich rodzicom we właściwych wyborach dalszej ścieżki kształcenia. Należy przy tym zauważyć, że zajęcie przez szkołę wysokiego miejsca w rankingu nie może stanowić celu samego w sobie, ale powinno być źródłem inspiracji do dalszej pracy dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół. Budzanowska podziękowała przy tym Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” za wytrwałość i pracę nad rankingiem prowadzoną od ponad 20 lat – jak podkreślała, to właśnie ranking pobudza polskie szkoły do współzawodnictwa i przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia.

Prof. Barbara Marcinkowska, rektorka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Przewodnicząca Kapituły mówiła natomiast, że sukces najlepsze szkoły średnie w Polsce zawdzięczają wysiłkowi różnych grup tworzących społeczności szkolne: uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców. Każda z tych grup wykazuje się otwartością, ogromnym zaangażowaniem, pracowitością i elastycznością, a efektem tego są znakomite wyniki młodych ludzi i ich dobry start w dalsze, dorosłe życie. W tym trudnym czasie, w jakim obecnie się znaleźliśmy, apeluję jednak do nauczycieli i dyrektorów szkół o odpowiedzialność. Efekty kształcenia są bowiem ważne, ale w procesie nauczania nie możemy nigdy zapominać o tym, że mamy przed sobą przede wszystkim człowieka, który potrzebuje naszego wsparcia i zbudowania z nim dobrych relacji - powiedziała.

Waldemar Siwiński, pomysłodawca rankingów i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, krótko przedstawił historię i metodologię rankingu, a dr Bianka Siwińska, CEO Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, zwróciła się do oglądających uroczystość społeczności szkolnych z gorącym apelem: Pandemia pokazała, że dziś świat potrzebuje nowej wizji i nowego przywództwa, które wymaga współczucia, współdziałania i kreatywności. Potrzebujemy zatem przede wszystkim mądrych ludzi, a ich zapewnić mogą tylko dobre szkoły, takie, jakie gościmy dziś na gali naszego rankingu. W Was jest cała nasza nadzieja!

Wyniki rankingów wojewódzkich ogłosili rektorzy Uczelni-Partnerów: prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i prof. Tadeusz Wallas, prorektor tej uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektorka Politechniki Białostockiej, prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej oraz prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wyniki Rankingu Olimpijskiego przedstawił prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, Partnera tego rankingu.

Zaszczyt ogłoszenia trzech najlepszych techników i liceów 2021 przypadł prof. Piotrowi Wachowiakowi, który pogratulował „na żywo” ich dyrektorom: Reginie Lewkowicz („Staszic”) i Sławomirowi Kasprzakowi (Technikum Mechatroniczne nr 7).

Choć uroczystość odbywała się online, nie zabrakło tradycyjnych punktów programu: wspólnego zdjęcia i piosenki „We are the Champions” dla najlepszych szkół, które nawet w pandemicznym roku okazały się mistrzami.

Magda Tytuła

Najlepsze szkoły w XXIII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021

OGÓLNOPOLSKI RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2021

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. Uniwersyteckie LO w Toruniu
 3. XIII LO w Szczecinie
 4. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 5. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
 6. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 7. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
 8. 2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie
 9. LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu
 10. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 11. II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego w Warszawie
 12. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
 13. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 14. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie
 15. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi

OGÓLNOPOLSKI RANKING TECHNIKÓW 2021

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
 2. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu
 3. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 4. Techników Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy
 5. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie
 6. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
 7. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
 8. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) w Szczecinie
 9. Technikum nr 4 (ZS nr 6) w Jastrzębiu-Zdroju
 10. Technikum Łączności (ZSŁ im. M. Kopernika) w Poznaniu

RANKING MATURALNY LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2021

 1. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 2. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 3. V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie
 4. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 5. 2 Społ. LO z Oddz. Międzynar. im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie

RANKING MATURALNY TECHNIKÓW 2021

 1. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie
 2. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie
 3. Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie
 4. Technikum Komunikacji (ZSK) w Poznaniu
 5. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu

RANKING SZKÓŁ OLIMPIJSKICH 2021

 1. Uniwersyteckie LO w Toruniu
 2. XIII LO w Szczecinie
 3. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 4. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 5. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

RANKING LICEÓW WARSZAWSKICH 2021

 1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
 2. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie
 3. 2 Społ. LO z Oddz. Międzynar. im. Pawła Jasienicy w Warszawie

NAJLEPSZE SZKOŁY W WOJEWÓDZTWACH 2021

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
1. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
2. Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
1. Uniwersyteckie LO w Toruniu
2. Technikum Elektroniczne nr 7 im. WP w Bydgoszczy

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
1. I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie
2. Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
1. Społeczne LO w Żarach
2. Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 „Budowlanka”) w Zielonej Górze

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
1. Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi
2. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
1. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
2. Technikum nr 7 (ZSE-M) w Nowym Sączu

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
2. Technikum Mechatroniczne nr 1 (ZSLiT nr 1) w Warszawie

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
1. Publiczne LO nr III z Oddz. Dwujęz. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
2. Publiczne Technikum nr 3 w Opolu

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
1. LO im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
2. Technikum nr 6 (ZSD-GiL im. Augusta Witkowskiego) w Jarosławiu

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
1. II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
2. Technikum Elektryczne (ZSE im. prof. Janusza Groszkowskiego) w Białymstoku

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
1. III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
2. Technikum Informatyczne im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
1. III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach
2. Technikum nr 4 (ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego) w Jastrzębiu-Zdroju

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
1. LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
2. Technikum nr 3 (ZS nr 3) w Ostrowcu Świętokrzyskim

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
1. XII LO im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie
2. Technikum nr 8 (ZSChiO im. Jędrzeja Śniadeckiego) w Olsztynie

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
1. II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
2. Technikum Komunikacji (ZSK im. Hipolita Cegielskiego) w Poznaniu

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1. XIII LO Szczecinie
2. Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8 im. Stanisława Staszica) w Szczecinie

Pełne wyniki znajdują się na stronach: www.licea.perspektywy.pl, www.technika.perspektywy.pl.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave