MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum–Szkoły Wyższej w Gdańsku, został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich na kolejną kadencję (2012-2016). Głosowanie odbyło się podczas 13. zgromadzenia plenarnego KRZaSP. – Trudne czasy dla szkolnictwa wyższego wymagają od nas odpowiedzialnych decyzji – podkreślił prof. Tłokiński.

KRZaSP – jedna z dwóch ustawowych korporacji rektorów uczelni polskich - pełni ważną rolę w systemie polskiego szkolnictwa wyższego. Skupieni w niej rektorzy korzystają z prawnego umocowania swojej korporacji dla organizacyjnego artykułowania własnych głosów zarówno na forum rządowym jak i parlamentarnym.

Prof. Waldemar Tłokiński jest profesorem nauk humanistycznych, lekarzem, i językoznawcą. Specjalności: językoznawstwo stosowane, komunikacja społeczna i kliniczna, neurolingwistyka, neurologia, psycholingwistyka, rehabilitacja, zdrowie publiczne.

Od 1 września 2008 pełni funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.

Prof. Tłokiński ukończył studia m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Akademii Medycznej w Gdańsku. Do jego opublikowanego dorobku naukowego zalicza się 6 monografii książkowych, 6 książek pod autorską redakcją, a także ponad 180 rozpraw i artykułów naukowych. Odbył liczne staże zagraniczne, jest członkiem instytucji naukowych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt