MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS, została powołana na stanowisko przewodniczącej Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN.

Prof. Iwona Hofman jest medioznawcą, politologiem, mecenasem nauki i kultury. Autorka 10 monografii, redaktorka 14 książek naukowych, współautorka serii wydawniczej „Współczesne media” (20 tomów) i 4 monografii, ponad 150 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Kierownik kilku grantów krajowych, kierownik i uczestniczka projektów międzynarodowych.

W latach 2000-2004 adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od 1 października 2004 roku pracownik Wydziału Politologii UMCS (obecnie Wydział Politologii i Dziennikarstwa).Od 1 lutego 2008 roku kierownik Zakładu Dziennikarstwa, po zmianie struktury UMCS od 1 października 2019 roku – kierownik Katedry Dziennikarstwa. Od 2010 roku kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. W latach 2012-2016 prodziekan Wydziału Politologii ds. studenckich. W latach 2016-2019 dziekan Wydziału (jako pierwsza kobieta na tym stanowisku i ostatni dziekan z wyboru). Podczas tej kadencji Wydział zmienił nazwę na Politologii i Dziennikarstwa, po uzyskaniu w 2018 roku pełnych praw akademickich w dyscyplinie nauki o mediach. Prof. Hofman jest twórczynią ośrodka medioznawczego w UMCS.

W 2006 roku visiting profesor w Centrum Badań Historii Współczesnej w Poczdamie. W latach 2012-2018 profesor Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja). Była ekspertem Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i Narodowego Programu foresight Polska 2020.

Główne zainteresowania badawcze: historia emigracji powojennej, szczególnie Instytutu Literackiego i „Kultury”, myśl i publicystyka polityczna, historia mediów, teorie komunikacji społecznej, studia nad dziennikarstwem.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!