MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Obecnie w Wielkiej Brytanii studiuje ponad 7 tysięcy polskich studentów. To szósta co do wielkości społeczność studencka z krajów Unii Europejskiej na Wyspach. Ich 6th Congress of Polish Student Societies in the UK odbędzie się w marcu 2013.

Już po raz szósty Polacy studiujący na brytyjskich uczelniach zgromadzą się na kongresie Stowarzyszeń Polskich Studentów (Polish Student Societies). W tym roku, po St Andrews University of Edinburgh i University of Cambridge, gospodarzem kongresu będzie University of Warwick i tamtejsi członkowie Polish Student Society. To okazja dla studentów do integracji z rodakami uczącymi się na Wyspach, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów, ale również szansa do podjęcia dyskusji na tematy ważne dla Polski i jej pozycji w Europie i świecie. W zeszłym roku tematem przewodnim spotkania było miejsce polskiej marki na europejskim rynku. Kongres „Poland PLC on the European Market”, przy udziale gości takich jak Paweł Lisiewicz – dyrektor Gabinetu Prezydenta RP czy Bogusław Sonik – członek Parlamentu Europejskiego, dał uczestnikom okazję do porozmawiania nad strategią promocji Polski i jej pozycji w Europie.

Czym charakteryzuje się nowoczesne państwo? Na jakim etapie rozwoju jest Polska? Jakie drzwi otwiera młodym ludziom? Czy jest po co wracać? Na te i inne pytania w ramach tematu przewodniego „Modernizacja Polski” będą szukać odpowiedzi uczestnicy i zaproszeni przez nich goście.

Zależy nam na tym, aby zachęcać polskich studentów do użycia umiejętności, jakie nabyli na brytyjskich uczelniach, w Polsce – mówi Adrianna Wojnarowicz, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Polskich Studentów na University of Warwick. Podczas kongresu organizatorzy chcą przybliżyć uczestnikom możliwości, jakie dostępne są dla nich w kraju. – Sami jesteśmy tego ciekawi, duża część z nas planuje po studiach wrócić do Polski – podkreśla Adrianna Wojnarowicz. Zagadnienia poruszane podczas sesji będą wyjątkowo bliskie polskim studentom na Wyspach. – W stowarzyszeniach działają studenci rozmaitych kierunków, zależy nam na tym, aby na kongresie poruszone zostały kwestie dotyczące różnych dziedzin – mówi Mikołaj Niemczycki, jeden z organizatorów. W tym roku mowy wygłoszą między innymi, były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, prekursor wolnorynkowego biznesu w Polsce Zbigniew Niemczycki czy światowej sławy wykładowca filozofii politycznej na University of Oxford, profesor Zbigniew Pełczyński. Ponadto, uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w panelach dyskusyjnych na tematy związane z rozwojem polskiej nauki, wyzwaniach i szansach, jakie czekają na pokolenie wkraczające w dorosłość czy wyzwaniach, jakie mogą przynieść próby zniesienia podziału wschód-zachód na terenie Polski. Wiele uwagi zostanie również poświęcone na rozwój i szkolenia uczestników w zakresie – między innymi – rozwoju umiejętności interpersonalnych i przywódczych.

Dzięki organizowanym od pięciu lat kongresom młodzi Polacy studiujący na Wyspach mają okazję do zastanowienia się nad możliwościami, jakie czekają na nich w kraju po zakończeniu studiów oraz wkładu w toczącą się debatę nad pozycją młodych na polskim rynku pracy.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt