MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Instytut Fizyki Materii Skondensowanej, Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, przyznał tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Stefanowi Sokołowskiemu z Katedry Chemii Teoretycznej UMCS.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski jest pierwszym pracownikiem naukowym UMCS, reprezentującym nauki ścisłe, który uzyskał tytuł doktora honoris causa od zagranicznej instytucji naukowej. Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi jest wyrazem uznania dla jego wkładu w rozwój fizyki materii skondensowanej oraz za wieloletnią i wyjątkowo owocną, polsko-ukraińską współpracę naukową.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski urodził się w roku 1951 r w Biłgoraju.
Od roku 1968 jest związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, w którym uzyskał tytuł magistra chemii (1973). Pracując jako asystent w Instytucie Chemii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Tam też, obronił  pracę doktorską na temat „Rozwinięcia wirialne w trójwymiarowym modelu adsorpcji gazów na ciałach stałych (1977). Jego promotorem był wybitny fizykochemik prof. dr hab. Jan Stecki.
W roku 1987 uzyskał, na naszym Uniwersytecie, stopień doktora habilitowanego za pracę „Statystyczny opis adsorpcji gazów na ciałach stałych: dwu- i trójwymiarowe modele adsorpcji mobilnej”. Tytuł profesora nauk chemicznych został nadany Stefanowi Sokołowskiemu w 1997 roku.

Profesor jest wybitnym naukowcem, który od początku swojej kariery naukowej związany jest z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i dyscypliną naukową chemii. Zainteresowania naukowe profesora Stefana Sokołowskiego koncentrują się wokół zastosowań termodynamiki statystycznej do opisu różnych procesów fizykochemicznych, przede wszystkim zaś dotyczą one teorii płynów.

Źródło: www.umcs.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!