MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Gdański Uniwersytet Medyczny jest jedynym wnioskodawcą, który w ostatnim konkursie uzyskał finansowanie Agencji Badań Medycznych (ABM) na realizację aż dwóch projektów. Wysoka ocena wniosków plasuje badania naukowców uczelni w gronie liderów III rundy konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Środki na realizację otrzymały następujące projekty:

  • Ocena wpływu preparatu mezenchymalnych komórek macierzystych galarety Whartona (WJMSCs) w leczeniu zwłókniających śródmiąższowych chorób płuc, którego liderem jest prof. dr hab. Piotr Trzonkowski, kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej – dofinansowanie w kwocie 12 514 945,60 zł
  • Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem-BGD z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii, którego liderem jest prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha, kierownik Katedry i Klinki Hematologii i Transplantologii – dofinansowanie 16 936 003,71 zł.

Pierwszy z nich ma na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności terapii preparatem komórek galarety Whartona (MSC) u pacjentów z chorobami przebiegającymi z włóknieniem płuc, tj. samoistnym zwłóknieniem płuc (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) oraz włóknieniem płuc po COVID-19. Projekt będzie realizowany w Katedrze i Klinice Pneumonologii i Alergologii oraz Katedrze i Zakładzie Immunologii Medycznej GUMed. Drugie badanie służy poprawie wyników leczenia chorych na oporną/nawrotową postać chłoniaka Hodgkina, który stanowi ok. 0,5-1% wszystkich nowotworów. W Polsce liczba nowych zachorowań wynosi około 700 rocznie. Innowacyjną częścią badania będzie zastosowanie przed klasyczną chemioterapią (schemat BGD) immunoterapii (N-nivolumab), która ma uwrażliwić komórki nowotworowe na działanie klasycznych chemioterapeutyków.

W ramach konkursu szybkiej ścieżki „COVID-19” finansowanego przez Agencję Badań Medycznych finansowane w wysokości 3 411 774,59 zł uzyskał projekt pt. Badanie kliniczne fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Avigan (fawipirawir) w porównaniu do standardowej opieki zgodnie z aktualnymi zaleceniami AOTMiT u pacjentów z infekcją SARS-COV-2, którego liderem jest dr hab. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych GUMed.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest  wpierających akademickie badania kliniczne. W roku 2020 uczelnia podpisała 8 umów na kwotę 114 986 356,07 zł, ustępując jedynie Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu (11 podpisanych umów na łączną kwotę 126 729 475,80 zł). Realizacją projektów z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych zajmuje się Dział Niekomercyjnych Badań Klinicznych GUMed kierowany przez dr n. farm. Magdalenę Leszczyńską-Wiloch, pełnomocnik rektora ds. badań klinicznych. Zespół, w ramach Akademickiego CRO, od 2020 r. prowadzi 3 projekty.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności i projekty realizowane przez Dział Niekomercyjnych Badań Klinicznych GUMed dostępne są na stronie badaniakliniczne.gumed.edu.pl.

Źródło: www.gumed.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project