MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH została członkiem prestiżowego gremium UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development.

UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development to niezależny zespół ekspertów i doradców realizujących wspólne badania, poszukujących innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk dla rozwiązania globalnego problemu wody w ramach Agendy UNESCO dla Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Międzynarodowy zespół badaczy tworzy „globalny parasol” dla skoordynowanego i interdyscyplinarnego budowania repozytorium wiedzy i jej transferu w rozwiązaniu problemu arsenu i jego wpływu na ludzi. W badaniach wykorzystywane są rozwiązania o znaczącej perspektywie technologicznej oraz podejmowane problemy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Szczegółowe informacje

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska pracuje w Katedrze Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru hydrogeologii, hydrogeochemii, geotermii, inżynierii środowiska oraz wykorzystania membranowych technik w procesach uzdatniania wód.

Profesor ma ugruntowaną międzynarodową pozycję naukową przede wszystkim dzięki pracom badawczym z obszaru racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania i zarządzania zasobami geotermalnymi, efektywnego wykorzystania wód i energii geotermalnej oraz zaawansowanym badaniom mającym na celu optymalizację procesów pozyskania nowych produktów z odpadowych wód termalnych, z wykorzystaniem technik membranowych. Opublikowała ok. 200 prac naukowych w wiodących czasopismach międzynarodowych i krajowych. Jest autorką 12 książek, spośród których szczególnie wysoko cenioną w środowisku międzynarodowym jest praca z 2018 r. pt. „Geothermal Water Management” (redakcja: J. Bundschuh i B. Tomaszewska).

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska od 2018 r. jest edytorem w czasopiśmie Elsevier „Groundwater for Sustainable Development” oraz gościnnym redaktorem w czasopiśmie „Journal of Hazardous Materials”. Aktywnie uczestniczy w badaniach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej. Jako lider, koordynator lub główny wykonawca brała i bierze udział w 14 międzynarodowych projektach realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako lider, koordynator bądź główny wykonawca uczestniczyła w realizacji 18 krajowych projektów badawczych, badawczo-rozwojowych oraz projektów celowych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska.

W 2011 r. otrzymała odznakę Ministerstwa Środowiska „Za zasługi dla geologii polskiej”.

Źródło: https://www.agh.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project