MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Z dumą informujemy, że Fundacja „Perspektywy” jest jedyną organizacją z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, która uczestniczy w konsorcjum przygotowującym nowatorski ranking uniwersytetów U-Multirank.

30 stycznia w Dublinie Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz Ruairí Quinn, minister edukacji Irlandii oficjalnie ogłosili rozpoczęcie prac nad U-Multirank, nowym systemem rankingu uniwersyteckiego. Ranking tworzony będzie przez niezależne konsorcjum, pod przewodnictwem Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii. W pracach konsorcjum uczestniczą trzy europejskie organizacje zajmujące się rankingami: Fundacja Edukacyjna Perspektywy z Polski, Observatoire des sciences et des techniques (OST) z Francji oraz Fundación CYD z Hiszpanii.

„Nowy ranking zaproponowany przez Komisję Europejską – powiedziała w Dublinie komisarz Vassiliou – przede wszystkim pozwoli młodym ludziom podejmować decyzje o tym gdzie studiować w oparciu o lepszą informację, a także pozwoli uniwersytetom porównywać się między sobą w bardziej przejrzysty i użyteczny sposób.” Komisarz podkreśliła jednocześnie, że „nowy ranking będzie niezastąpionym narzędziem dla polityków podejmujących decyzje w kontekście naszych wysiłków na szczeblu Unii Europejskiej zachęcających do bardzo potrzebnej modernizacji uczelni”. Komisja Europejska przeznaczyła 2 mln euro na finansowanie tego projektu.

 U-Multirank oceniać będzie uczelnie w pięciu różnych obszarach: badania naukowe, jakość nauczania i uczenia się, kontakty międzynarodowe, skuteczność w transferze wiedzy (np. partnerstwa z przedsiębiorstwami i przedsiębiorstwami rozpoczynającymi działalność) oraz zaangażowanie na szczeblu regionalnym. W pierwszej fazie uczelnie oceniane będą również w czterech konkretnych obszarach tematycznych: studia biznesowe, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika i fizyka. W kolejnych latach liczba dyscyplin będzie stopniowo rozszerzana.

Założeniem nowego europejskiego projektu jest stworzenie narzędzia, które pozwoli zainteresowanym (np. studentom, politykom na szczeblu krajowym czy europejskim) tworzyć rankingi według kryteriów, które sami uznają za najważniejsze. Oznacza to, że choć twórcy Multirankingu sami nie będą wskazywali, która uczelnia lub kierunek studiów są lepsze od innych to jednocześnie pozwolą użytkownikom łatwo to ustalić i zrobić własny ranking. Ważną zaletą U- Multiranku będzie to, że bardzo ułatwi on uczelniom porównywać się z innymi uczelniami nie tylko jako całość ale także w poszczególnych aspektach np. jakości badań, umiędzynarodowienia lub zatrudnienia absolwentów.

Powodzenie U-Multiranku będzie zależało w dużym stopniu od współpracy ze strony uczelni a w szczególności gotowości dostarczania niezbędnych danych. Dlatego zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej jak i władze w poszczególnych krajach będą zachęcać uczelnie do udziału. W pierwszym etapie, który zacznie się już na wiosnę br. uczestniczyć ma w skali światowej 500 uczelni, z tego ok. 30 uczelni z Polski.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt