MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Karta gwarantująca prawa studentów wprowadzona reformą szkolnictwa wyższego została podpisana na odbywającym się w czwartek spotkaniu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej z rektorami szkół wyższych z całej Polski. Podpis na dokumencie w imieniu rektorów złożył prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Reforma została wprowadzona ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym". Gwarantuje ona studentom od 1 stycznia 2012 r. m.in. bezpłatne egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny rok i semestr studiów, złożenie pracy dyplomowej, a także wydanie suplementu do dyplomu.

Wierzę, że podpisanie tego dokumentu będzie doskonałą podstawą dalszego współdziałania na rzecz praw studenta – powiedziała prof. Barbara Kudrycka. Minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewniła, że resort będzie na bieżąco sprawdzał przestrzeganie zasad zawartych w tym dokumencie. Podkreśliła też konieczność monitorowania losów absolwentów i stałego kontrolowania poziomu dydaktyki. Profesor Wiesław Banyś zadeklarował gotowość do stałej współpracy na rzecz podwyższania jakości kształcenia.

W Karcie Praw Studenta zapisano m.in., że student jest najwyższym podmiotem uczelni, każdy student ma równe szanse w dostępie do bezpłatnych studiów na drugim kierunku, prawa studenta chroni obowiązkowa umowa cywilnoprawna z uczelnią publiczną i niepubliczną, uczelnia nie może pobierać od studenta żadnych dodatkowych opłat nieprzewidzianych w umowie ze studentem oraz że każdy student ocenia pracę nauczyciela akademickiego.

W czwartkowym spotkaniu w Centrum Nauki Kopernik wzięło udział ponad 120 rektorów publicznych i niepublicznych szkół wyższych. Głównym tematem rozmów są wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w najbliższym roku akademickim. To m.in.: zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, poszukiwanie rozwiązań w związku z coraz mniejszą liczbą studentów spowodowaną niżem demograficznym, kwestie konkurencyjności polskiej nauki na świecie i otwarcie krajowych uczelni na studentów z zagranicy. Poruszane były także kwestie łączenia szkolnictwa wyższego z gospodarką i współpraca między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt