MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Dziś rozpoczyna się ostatni sprawdzian przed majowym egzaminem – próbna matura dla rocznika, który od roku uczy się głównie zdalnie. Ma być bezpiecznie i trochę łatwiej niż na „zwykłej” maturze.

Próbna matura ma odbywać się przy zachowaniu restrykcyjnych zasad reżimu sanitarnego. Maturzyści mają nosić maseczki do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna zalecała, żeby matura została przeprowadzona w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi).

Zakres wiedzy obowiązującej na tegorocznym egzaminie maturalnym ma być na zmniejszony o 20-30 proc. Dodatkowo na maturze 2021 nie będzie obowiązku zdawania przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do egzaminów ustnych podejdą tylko ci abiturienci, którzy oceny z takiego egzaminu potrzebują do rekrutacji na zagraniczne uczelnie. 

Arkusze próbnej matury 2021 zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, odpowiednio o godz. 9:00 lub 14:00.

Klucz do zadań zadań zostanie zamieszczony na stronach internetowych w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test z danych przedmiotów, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminów przeprowadzanych w piątek – tego samego dnia o godz. 20:00.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt