MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Polska zapewnia właściwe warunki prawne i organizacyjne do rekrutacji i kształcenia cudzoziemców na uczelniach. Mało realne jest jednak osiągnięcie w tym roku zaplanowanej w rządowych dokumentach liczby 100 tys. studiujących cudzoziemców - ocenia NIK.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała wyniki kontroli, która objęła lata 2017-2020 (do 31 lipca). NIK skontrolowała Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie jest to Ministerstwo Edukacji i Nauki), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz 18 uczelni publicznych. Wykonano też badanie kwestionariuszowe w 107 uczelniach publicznych.

"Państwo polskie zapewnia właściwe warunki prawne i organizacyjne do rekrutacji i kształcenia cudzoziemców na uczelniach wyższych. Coraz więcej osób spoza Polski chce studiować w naszym kraju. W roku akademickim 2019-2020 studiowało ponad 77 tys. osób, a od roku akademickiego 2016-2017 liczba studentów cudzoziemców wzrosła o 27 proc." - czytamy w wynikach kontroli. Zaznaczono jednak, że wciąż wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni w Polsce jest jednym z najniższych w krajach OECD.

NIK pozytywnie oceniła działania ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego. Resort ten m.in. zainicjował prace legislacyjne, których efektem było powołanie od dnia 1 października 2017 r. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wskazano też na realizowanie długofalowej polityki państwa wspierającej indywidualną mobilność akademicką oraz promującą polskie szkolnictwo wyższe za granicą.

 Raport NIK do pobrania .pdf

"NIK ocenia, że mało realne jest osiągnięcie w roku 2021 zaplanowanej w rządowych dokumentach liczby 100 tys. studiujących cudzoziemców" - podkreślono. NIK przypomina, że taki cel zapisano w „Wieloletnim planie współpracy z zagranicą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

"Przemawia za tym fakt, że w latach akademickich 2016/2017 - 2019/2020 liczba studentów cudzoziemców wzrosła jedynie o 16,3 tys. osób, przy czym w latach 2019-2020 liczba tych studentów zwiększyła się zaledwie o 2,9 tys. osób. Nie bez znaczenia jest także stan epidemii COVID-19 oraz związane z nim ograniczenia między innymi w przemieszczaniu" - podkreślono.

Izba wnioskuje do ministra edukacji i nauki, spraw zagranicznych oraz dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o zrewidowanie planów i zintensyfikowanie działań na rzecz wspierania kształcenia cudzoziemców na polskich uczelniach.

Z opublikowanych danych wynika, że w 2019 roku odsetek studentów zagranicznych osiągnął 6,4 proc. "Tym samym z wyprzedzeniem zrealizowano planowany na 5 proc. w +Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020+ stopień umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego" - wskazano.

NIK przywołuje dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z których wynika, że w 2017 r. średnia wartość wskaźnika umiędzynarodowienia uczelni państw OECD wyniosła 8,9 proc., a w 2018 - 9,2 proc. "Polska plasuje się poniżej tej wartości – w 2017 roku odsetek studentów cudzoziemców wyniósł 4,1 proc., w 2018 - 3,6 proc." - wskazano.

Jak wynika z kontroli, pod koniec roku 2019 r. najwięcej studentów cudzoziemców w Polsce pochodziło z Ukrainy (38,5 tys. osób), Białorusi (8,2 tys. osób), Indii (3,3 tys. osób), Norwegii, Chin, Niemiec (po 1,4 tys. osób). Najbardziej popularnymi kierunkami studiów wśród obcokrajowców w roku akademickim 2019/2020 był kierunek lekarski, zarządzanie, informatyka, stosunki międzynarodowe i kierunek lekarsko-dentystyczny.

Źródło: https://naukawpolsce.pap.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project