MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Europejska Akademia Nauk i Sztuk Pięknych (European Academy of Sciences and Arts, EASA) wybrała siedmiu naukowców na członków Komitetu ds. Nominacji. W tym gronie jest jeden Polak – prof. Lucjan Pawłowski z Politechniki Lubelskiej.

Prezydium, przy wyborze naukowców, kierowało się głównie życiorysami kandydatów, uwzględniając ich fachową wiedzę, doświadczenie oraz zaangażowanie w rozwój współpracy międzynarodowej.

Profesor Lucjan Pawłowski jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich naukowców z zakresu inżynierii ochrony środowiska. Pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Specjalność naukowa Profesora obejmuje zastosowanie metod chemicznych w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody, wytwarzanie energii odnawialnej z odpadów i biomasy, a także rozwijanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, w szczególności zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi. Profesor jest autorem 22 monografii i 168 prac naukowych. Opatentował łącznie 88 wynalazków oraz przedstawił 26 zgłoszeń patentowych, z czego 18 zostało podanych do Europejskiego Urzędu Patentowego, za które w roku 2005 został uhonorowany Medalem Premiera „Za Zasługi dla Wynalazczości”. Wypromował 13 doktorów z zakresu inżynierii środowiska, z czego 4 uzyskało stopień doktora habilitowanego, a 1 osoba tytuł profesora. Jest współzałożycielem międzynarodowego czasopisma „Problems of Sustainable Development” (pod auspicjami Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki). Jest organizatorem wielu międzynarodowych konferencji i sympozjów m.in. Kongresu Inżynierii Środowiska. Pełni funkcję prezesa Fundacji „Środkowoeuropejski Instytut Badań nad Środowiskiem”.

EASA jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji naukowych w Europie. Akademię tworzą międzynarodowi eksperci w dziedzinie nauki, sztuki i religii. Członkami Akademii jest ponad 2000 najwybitniejszych naukowców i artystów z całej Europy, wśród których jest 31 laureatów Nagrody Nobla. EASA stawia sobie za cel analizę i rozwiązywanie we współpracy z przedstawicielami władz, wyznań i religii problemów stojących przed społecznością europejską oraz wspieranie ogólnoeuropejskiej twórczości naukowej i artystycznej. Członkami EASA z Polski są m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Andrzej Zoll oraz prof. Lucjan Pawłowski (od 1998 r.). W 2015 r. wiceprezesem EASA został ówczesny prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project