MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Dr Andrzej Kompa  z Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego został powołany do Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w kadencji 2021–2024.

Łódzki historyk specjalizuje się z zagadnieniach z zakresu bizantynologii i badań nad starożytnością oraz genealogią. Jest autorem współmonografii naukowej Mieszkańcy stolicy świata. Konstantynopolitańczycy między starożytnością a średniowieczem i szeregu artykułów dotyczących wczesnego Bizancjum, sekretarzem serii Byzantina Lodziensia, a także członkiem redakcji w wysokopunktowanym czasopiśmie „Studia Ceranea”. Dr Kompa drugą kadencję pełni również funkcję Prodziekana ds. Jakości kształcenia (Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ).

- Wybór do KNoKA PAN to dla mnie wielkie wyróżnienie. Mam zajmować się przede wszystkim problemami punktacji czasopism starożytniczych i mediewistycznych w wykazie ministerialnym. Zajmuję się tym od 2019 r., dotychczas w imieniu Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. To szczególnie ważne, by periodyki zagraniczne, dotyczące epok dawnych, były sprawiedliwie i w pełni uwzględnione w wykazie, tym bardziej, że od punktacji zależy przecież nie tylko dobro dyscyplin i uniwersytetów, ale też sytuacja indywidualna poszczególnych naukowców. – opisuje planowane zadania dr Andrzej Kompa.

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN prowadzi badania z zakresu literatury, kultury prawa antycznego. Jego członkowie wydają czasopismo “Meander. Rocznik poświęcony kulturze świata starożytnego”, Archiwum Filologiczne raz Bibliotekę Przekładów z Literatury Antycznej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt