MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Central and East European Management Development Association (CEEMAN) przyznało akredytację International Quality Accreditation (IQA) Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Akredytacja potwierdza profesjonalizm instytucji edukacyjnych kształcących w dziedzinie zarządzania na terenie Europy Środkowej i Wschodniej.

CEEMAN International Quality Accreditation:

  • ma na celu ustanowienie międzynarodowych standardów jakości w dziedzinie edukacji menedżerskiej;
  • zapewnia wsparcie doradcze w zakresie podnoszenia jakości oferty edukacyjnej;
  • zachęca do poszanowania różnorodności kulturowej;
  • wspomaga wprowadzanie zmian i wspiera organizacje w procesach przejściowych;
  • wspiera kreatywność, innowacyjność i kompleksowe podejście do rozwoju kształcenia w zakresie zarządzania.

Instytucje akredytowane przez CEEMAN tworzą wspólną płaszczyznę wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń. Jednocześnie CEEMAN jest platformą, gdzie organizacje zajmujące się zarządzaniem i rozwojem biznesu mogą współpracować w obszarach takich jak:

  • organizacja i zarządzanie instytucjami edukacyjnymi;
  • prowadzenie projektów i programów badawczych;
  • wymiana studentów oraz kadry akademickiej i administracyjnej;
  • organizacja konferencji, debat i spotkań.

Akredytacja została przyznana Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania UŁa 26 lutego 2021 roku.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt