MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to pierwsza uczelnia w Polsce, która została członkiem globalnej organizacji OGC (Open Geospatial Consortium).

OGC to światowa społeczność zaangażowana w poprawę dostępu do informacji geoprzestrzennych i informacji o lokalizacji. Ze strony internetowej można dowiedzieć się, że OGC „łączy ludzi, społeczności i technologie, aby sprostać globalnym wyzwaniom i zaspokoić codzienne potrzeby. Organizacja skupia ponad 500 firm, agencji rządowych, organizacji badawczych i uniwersytetów zjednoczonych w dążeniu do zapewnienia, aby informacje o lokalizacji były rzetelne, uczciwe, interoperacyjne i wielokrotnego użytku. Nasza społeczność tworzy bezpłatne, publicznie dostępne standardy geoprzestrzenne, które umożliwiają nowe technologie. OGC zarządza również elastycznym i opartym na współpracy procesem badawczo-rozwojowym – Programem Innowacji OGC – który przewiduje i rozwiązuje rzeczywiste wyzwania geoprzestrzenne, z jakimi mierzą się nasi członkowie”. 

Jak informuje dr Paweł Bogusławski, koordynator ds. współpracy UPWr z OGC, na co dzień związany z Instytutem Geodezji i Geoinformatyki, członkostwo to nie tylko dostęp do informacji technicznych, możliwość udziału w pracach grup zadaniowych, ale także szansa na udział w projektach testowych (OGC testbeds), w których standardy poddawane są praktycznej weryfikacji na rzeczywistych danych w realnych warunkach projektowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to trzecia polska instytucja, która nawiązała współpracę z OGC na zasadach członkowskich – wcześniej członkami konsorcjum zostały Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Miasta Warszawa.

– Wymiana doświadczeń w ramach OGC z wiodącymi uczelniami w zakresie standaryzacji danych i usług geoprzestrzennych otwiera przed nami szerokie pola badawcze w ramach współpracy międzyuczelnianej oraz możliwości aplikowania o granty i projekty w konkursach krajowych i zagranicznych – tłumaczy dr Bogusławski i dodaje, że przystąpienie do OGC to także możliwość korzystania z najnowszych informacji, które mogą zostać wykorzystane w prowadzeniu dydaktyki, projektów badawczych i w ramach prac dyplomowych i doktorskich.

Geodane to nie tylko zdjęcia satelitarne czy chmury punktów uzyskane przy pomocy skaningu laserowego, ale także dane pochodzące z różnego rodzaju urządzeń o znanej lokalizacji. Za przykład mogą posłużyć autobusy komunikacji miejskiej wyposażone w GPSy, czyli globalny system pozycjonowania, które przesyłają informację o aktualnym położeniu. Innym przykładem są stacje pogodowe udostępniające aktualny stan sensorów pomiarowych. Tego typu urządzenia udostępniające dane wchodzą w skład Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), a bardzo różne obszary ich wykorzystywania sprawiają, że użycie danych pochodzących z różnych źródeł w niestandaryzowanej postaci byłoby kłopotliwe.

– Standaryzacja umożliwia zapis w ogólnie przyjętych formatach, a ich wykorzystanie w różnych systemach pozwala na uzyskanie użytecznej informacji – mówi dr Bogusławski. I wylicza niektóre obszary, w których korzystanie z geodanych jest codziennością: monitoring powodziowy, planowanie przestrzenne, zagrożenia sejsmiczne, ale też rolnictwo, gdzie dane te służą do kontroli plonów, nawodnienia, zagrożenia chorobami czy strat spowodowanych przez szkodniki lub inną działalność człowieka czy zwierząt.

– Spektrum zastosowań jest olbrzymie i w zasadzie dotyczy wszystkich dziedzin gospodarki. Większość z nas korzysta przecież z Google Maps, GPS w telefonie, czy nawigacji w samochodzie. Stworzenie takich globalnych zasobów byłoby niemożliwe bez pobierania w sposób automatyczny danych na całej Ziemi, przy jednoczesnym przetwarzaniu tych danych zgodnie ze standardami, pozwalającymi na ich obróbkę i wielokrotne wykorzystywanie – dodaje dr Paweł Bogusławski.

Razem z prof. Witoldem Rohmem, odpowiedzialnym za koordynację biznesową członkostwa UPWr w OGC, podkreślają, że to właśnie dynamika rozwoju formatów danych przestrzennych i usług oraz konieczność ich wymiany w prowadzonych w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki projektach skłoniła naukowców do przystąpienia do konsorcjum.

– Takim przykładem mogą być projekty EPOS-PL i EPOS-PL+, w których dane zapisane w różnych formatach pochodzące z różnych źródeł są przetwarzane przez opracowany system analiz. Wyniki są zapisywane w standardowych formatach i wykorzystywane przez użytkowników systemu do dalszej analizy – tłumaczą naukowcy z UPWr.

Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od wielu lat prowadzi dydaktykę oraz badania naukowe z zakresu szeroko rozumianej geoprzestrzeni. Badawcze grupy tematyczne skupiają się między innymi na przetwarzaniu dużych zbiorów danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, integracji danych satelitarnych i ich wykorzystaniu w rolnictwie oraz implementacji geoinformacyjnych usług sieciowych. Związana jest z tym optymalizacja technologii pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania geodanych, co wymaga wdrażania standardów wymiany danych w realizowanych projektach. Infrastruktura informacji przestrzennej zbudowana w ramach przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (np. platforma GIS3D projektów EPOS-PL i EPOS-PL+) umożliwi implementację usług oraz udostępnianie danych opartych na globalnych standardach OGC.

Umowę o przystąpieniu do OGC rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Jarosław Bosy podpisał w lutym 2021 roku. – A my zapraszamy zainteresowanych do współpracy i kontaktu, najlepiej drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. OGC daje możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy członkami konsorcjum. Mamy możliwość udziału w dyskusjach nad standardami, ale także udziału w grupach tematycznych, które zajmują się między innymi rolnictwem, architekturą, energią, transportem i wieloma innymi obszarami – zachęca dr Paweł Bogusławski, podkreślając, że w konsorcjum zrzeszone są nie tylko uczelnie i jednostki badawcze, ale też jednostki publiczne, samorządowe, administracji, a jednym z celów OGC jest nawiązanie współpracy oraz prowadzenie tzw. networkingu, czyli kojarzenie partnerów. OGC daje szansę znalezienia jednostki zainteresowanej podjęciem wspólnych działań, ale oferuje też fundusze na innowacje, co daje możliwość uczestniczenia w  projektach finansowanych przez różne instytucje zamawiające.

 

Źródło: https://upwr.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (volkanmafia.com) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация. immediate bitwave Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Library zlib project z-library Z-Library project