MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Minister Edukacji i Nauki powołał dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

Zgodnie z art. 272 ust. 2 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Minister Edukacji i Nauki na funkcję rzecznika dyscyplinarnego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, z rekomendacji JM Rektora prof. dr. hab. Michała Zasady, powołał dr hab. Joannę Wyleżałek, prof. SGGW.

Rzecznicy powołani przez Ministra Edukacji i Nauki prowadzą postępowania wyjaśniające, jeżeli przewinienie zarzucane jest rektorowi, przewodniczącemu uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczącemu i członkom Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przewodniczącemu i członkom komisji dyscyplinarnej powołanej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW jest dyrektorem Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie.

Źródło: https://www.sggw.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt