MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat z Politechniki Śląskiej został przewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Kadencja Rady trwa 5 lat.

Państwowa Rada Ochrony Środowiska to organ doradczy i opiniotwórczy ministra klimatu i środowiska. Tworzy ją 30 członków spośród przedstawicieli nauki, środowisk zawodowych, organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego.

Kadencja Rady trwa 5 lat. Do jej zadań należy przede wszystkim opracowanie opinii w sprawach ochrony środowiska oraz przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

Profesor Aleksander Nawrat jest wieloletnim pracownikiem Politechniki Śląskiej. Pełni m.in. funkcję dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa  Politechniki Śląskiej. Jest także przewodniczącego Rady Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: https://www.polsl.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt