MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Duńczycy zwykli myśleć o sobie jako o kraju, który jest w światowej czołówce pod względem edukacji w szkolnictwie wyższym. Tymczasem zdaniem autorów raportu „International Perspective on the Quality of Danish Higher Education”, wcale tak nie jest…

W raporcie zidentyfikowano 12 wskaźników, według których Danię można porównać z innymi krajami Unii Europejskiej oraz Norwegią i Szwajcarią. W przypadku ośmiu z nich Dania plasuje się w pierwszej połowie krajów, które dysponują danymi, a pod względem trzech wskaźników Dania znajduje się w górnych 25%.

Wskaźniki, w przypadku których Dania osiąga wysokie wyniki, to: czas do ukończenia studiów i odsetek posiadaczy tytułu licencjata. W obu przypadkach Dania zajmuje drugie miejsce na 10 krajów. Dodatkowo, biorąc pod uwagę stopień zadowolenia pracodawców z absolwentów, Dania zajmuje piąte miejsce na 23 kraje, a pod względem „intensywności nauki” - czwarte miejsce na 23 kraje.

Dania nie ma konkurenta pod względem najwyższego procentowego wzrostu liczby studentów w ciągu dekady 2008-18 (53%), znacznie wyprzedzając Niemcy i Holandię. Jednak kraj ten odnotował zaledwie 21% wzrost finansowania w porównaniu z 35% w Niemczech.

Najniższa lokata Danii dotyczy względnych wzrostów wynagrodzeń wynikających z wyższego wykształcenia, gdzie Dania zajmuje 20. miejsce na 23 kraje. Jeśli chodzi o roczne wydatki na studentów szkół wyższych, Dania zajmuje 18. miejsce na 24. Raport obejmuje wskaźnik reputacji uniwersytetów wśród pracodawców, gdzie Dania zajmuje 14. miejsce na 21 krajów, a wydatki Danii na szkolnictwo wyższe jako procent PKB są poniżej średniej, plasując się na 14. miejscu z 23 krajów.

A jak Dania wypada na tle krajów, z którymi zwykle się porównuje, czyli Norwegii, Szwecji, Holandii, Szwajcarii, Austrii i Finlandii? W tym przypadku wyniki są nieco bardziej korzystne dla Danii.  W trzech z 12 wskaźników pierwsze miejsce zajmuje Dania: obejmują one wskaźniki odsetka kohorty badawczej, która ukończyła określony stopień w określonym czasie oraz wskaźnik wymaganego czasu plus trzy lata. W obu przypadkach Dania zajmuje pierwsze miejsce wśród tych sześciu krajów. Ponadto, również je wyprzedza, jeśli chodzi o odsetek absolwentów znajdujących odpowiednią pracę po ukończeniu studiów.

Autorzy raportu stwierdzili jednak, że „nie ma powodu, aby sądzić, że Dania zajmuje czołową pozycję w szkolnictwie wyższym wśród porównywalnych krajów”. Stwierdzili, że biorąc pod uwagę, że w Danii wydaje się mniej środków na jednego studenta w porównaniu z tymi krajami, wyniki w zakresie jakości są lepsze niż powinien wskazywać poziom finansowania.

Opr. MTA

Źródło: https://www.universityworldnews.com

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt