MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Prof. dr hab. Andrzej Rychard został dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN na kolejną kadencję. Kieruje Instytutem od 2012 roku. 

Prof. Andrzej Rychard specjalizuje się w socjologii instytucjonalnej, socjologii organizacji oraz socjologii polityki i gospodarki. Jest autorem prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą.

Ukończył studia w 1974 roku z zakresu socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskiwał kolejne stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego), a w 1993 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Zawodowo związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, gdzie objął stanowiska profesora zwyczajnego i dyrektora tej jednostki. Był członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, a także wykładowcą na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS.

Został członkiem Collegium Invisibile, przewodniczącym Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Radą Nauk Społecznych (ICSS) w ramach Polskiej Akademii Nauk oraz w 2016 członkiem korespondentem PAN. W latach 1997–2001 był członkiem Rady Programowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt