MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Politechnika Łódzka

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Artykuł sponsorowany

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych otwiera rekrutację na studia doktoranckie z zakresu Informatyki Społecznej.

Doktoranci przyjęci w 2013 roku nie będą ponosić kosztów czesnego. Dodatkowo mogą liczyć na atrakcyjny system stypendialny oraz płatne staże w firmach partnerskich współpracujących z uczelnią.

Pierwsza rekrutacja odbędzie się w dniach od 20 do 22 lutego 2013 roku. Drugi nabór zaplanowany jest na czerwiec 2013 roku. Łącznie w dwóch procesach rekrutacyjnych przyjętych zostanie maksymalnie 16 osób. Dziesięciu najlepszym doktorantom przyznawane będą stypendia naukowe wysokości 3500 PLN miesięcznie. Stypendia wypłacane będą do końca 2015 roku. Osoby przyjęte w pierwszej rekrutacji mają zatem szansę otrzymywać stypendium przez cały okres trwania studiów (6 semestrów), a osoby przyjęte w rekrutacji czerwcowej, przez 5 semestrów. O przyznaniu stypendium decydować będzie końcowy wynik uzyskany podczas procesu rekrutacyjnego. Doktoranci będą mogli także uczestniczyć w płatnych stażach badawczych w firmach będących partnerami PJWSTK.

Studia dedykowane są m.in. absolwentom kierunku Informatyka oraz kierunków społecznych: Socjologia, Psychologia, Ekonomia. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w dziedzinie eksploracji danych, analizy semantycznej, analizy sieci społecznych oraz prowadzenia badań społecznych i tworzenia nowych usług i platform internetowych. Umożliwi im to podjęcie pracy m.in. w firmach prowadzących działalność e-commerce w Internecie oraz firmach i instytucjach posiadających w swojej strukturze działy IT i badań internetowych.

Studia realizowane są w ramach projektu „Informatyk – wszechstronny specjalista – program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń strategii Europa 2020”, pozytywnie zaopiniowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydział Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych realizuje także studia doktoranckie na kierunkach Informatyka oraz Bioinformatyka. PJWSTK jako jedyna niepubliczna uczelnia techniczna w Polsce ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych.

Szczegółowe informacje na temat studiów doktoranckich z zakresu Informatyki Społecznej oraz zasady i przebieg rekrutacji zamieszczone są na stronie uczelni: www.pjwstk.edu.pl.

 

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!