MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W sobotę 10 kwietnia upłynął setny dzień 2021 roku, a tym samym - setny dzień nowej kadencji w Parlamencie Studentów RP. - Jest to zatem doskonały moment na napisanie krótkiego podsumowania z pierwszych trzech miesięcy działalności - komentuje Mateusz Grochowski, przewodniczący PSRP.

W każdym miesiącu odbywają się posiedzenia Rady Studentów, organu opiniodawczego PSRP oraz cotygodniowe spotkania Rady Wykonawczej, podczas których na bieżąco są planowane dalsze kroki. - Mimo dotychczasowej działalności w pełni online, jestem zadowolony ze skuteczności podejmowanych przez nas działań. - stwierdza Mateusz Grochowski. - Liczne inicjatywy, a także przeprowadzona na początku roku rekrutacja do obszarów zadaniowych, która cieszyła się dużą popularnością, mogą o tym świadczyć. Każdy zainteresowany może zresztą włączyć się w działalność PSRP także teraz - wystarczy wypełnić formularz na stronie!

Niezwykle ważny jest bieżący kontakt z przewodniczącymi samorządów studenckich - w tym celu PSRP organizuje otwarte spotkania (online). Pierwsze z nich odbyło się w styczniu, drugie w marcu. W trakcie spotkań odbywają się konsultacje planów PSRP oraz omawiane są bieżące kwestie i wyzwania, przed którymi stoją samorządy studenckie.

Już pod koniec stycznia ruszyła rejestracja dla samorządów studenckich, chcących wziąć udział w grywalizacji. To nowy projekt, mający na celu zwiększenie zaangażowania oraz podzielenia się wiedzą, dotyczącą funkcjonowania samorządów studenckich. Wśród dotychczasowych zadań można wyróżnić te, poświęcone szerzeniu działalności studenckiej i wyjaśnianiu funkcji samorządu studenckiego, ale i tematyczne - poświęcone wsparciu psychologicznemu. Każdy zaangażowany samorząd otrzymuje wraz z zadaniem, materiały pomocnicze, przygotowane przez władze statutowe PSRP.

Od lutego regularnie, co miesiąc, organizowane są na przemian konsultacje i szkolenia z Rzecznikiem Praw Studenta. - Zależy nam, by przedstawiciele samorządów mogli poszerzać swoją wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności, dlatego też na początku nowego roku zaktualizowaliśmy naszą ofertę szkoleń. - podkreśla Mateusz. Od stycznia przedstawiciele PSRP przeprowadzili 34 szkolenia z różnych tematów: od prawa autorskiego, przez opiniowanie programów studiów, organizację projektów, po kwestie promocyjne i tworzenie grafik.

Te trzy miesiące to także czas kampanii społecznych - pierwszą z nich była inicjatywa “COOLtura to nie bzdura”, współorganizowana z Uniwersytetem Opolskim, zwracająca uwagę na kulturę akademicką, komunikację na uczelni oraz akademicki savoir-vivre. Kolejną - “Właśnie czytasz!”, projekt promujący czytelnictwo i pokazujący jego zalety. W marcu wystartował także cyklem live na fanpage’u PSRP - pierwszy z nich został poświęcony Zwierzowi popkulturalnemu, czyli Katarzynie Czajce-Kominiarczuk, autorce książki “Seriale. Do ostatniego odcinka”. Następny - odbędzie się już w najbliższy czwartek (15.04) - o czytaniu i języku z prof. Jerzym Bralczykiem.

W trakcie tych stu dni przedstawiciele PSRP wielokrotnie reprezentowali środowisko studenckie. Przewodniczący, Mateusz Grochowski, m.in. wziął udział jako prelegent w seminarium “Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom” w ramach konferencji “Wolność i odpowiedzialność akademicka”, organizowanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Uniwersytet SWPS. Podczas Europejskich Trendów Edukacyjnych Mateusz prezentował informacje o obecnym kształceniu zdalnym ze studenckiego punktu widzenia, a w trakcie Festiwalu Pracy Jobicon przedstawiał, jak działalność studencka jest odbierana przez pracodawców. Podczas “szczytu młodzieżowego” zaprezentował dotychczasowe działania PSRP w zakresie wsparcia psychologicznego, m.in. Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

Ten czas to też intensywne działania związane z nawiązywaniem porozumień z partnerami oraz planowaniem wydarzeń i kolejnych inicjatyw. W kalendarzu znajdą się regularne spotkania online z partnerami - już dziś, 13.04, w ramach takiej inicjatywy na fanpage’u PSRP, przybliżymy temat emerytury. - Intensywnie pracujemy też nad nowymi wydarzeniami (w tym konferencją tematyczną planowaną na maj) - potwierdza Mateusz Grochowski - oraz kontynuacją dotychczasowych, sprawdzonych, ale jakże potrzebnych projektów, takich jak “Strefa Komfortu PSRP”, czy projektu związanego z opiniowaniem programów studiów.

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – niezależna organizacja, będąca oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Istnieje od 1995 roku i na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest jedynym ogólnopolskim reprezentantem studentów w Polsce, także na forum międzynarodowym. Swoje cele realizuje poprzez ochronę praw studenta we współpracy z samorządami studenckimi wszystkich uczelni, jednocześnie wspierając ich rozwój. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz, w imieniu studentów, przedstawia ich propozycje właściwym organom i instytucjom. Realizuje szereg projektów studenckich, m.in. Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, szkolenia dla studentów i samorządów studenckich oraz Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt