MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Kto stoi za sukcesem badawczym? W jaki sposób warto rozumieć hasło „jedność w różnorodności”? Jaką rolę pełni uczelnia w kontekście rozwoju kariery naukowej badaczy? O zarządzaniu nauką, łódzkim doświadczeniu różnorodności i wyzwaniach ewaluacji opowiadała w podkaście KRASP prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ.

Wywiad, przeprowadzony przez Annę Chylak, otwiera strategiczny wątek, jakim jest rozwój naukowy rozumiany jako kolektywny wysiłek badaczy, administracji oraz osób zarządzających instytucją naukową. Rektor Elżbieta Żądzińska, która pełni również funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Nauki KRASP, przytacza przykład Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego jako jednostki wspierającej działania naukowców i ich rozwój zawodowy. Wyjaśnia, że sukcesy na polu naukowym to bardzo często wynik pracy zespołowej, która przejawia się we wsparciu udzielanym przez pracowników administracyjnych. To właśnie po ich stronie leży m.in. przygotowywanie osiągnięć do ewaluacji naukowej i odciążanie badaczy w obszarze czasochłonnych formalności.

Drugim ważnym wątkiem, poruszonym w trakcie rozmowy, jest temat umiędzynarodowienia. W roku akademickim 2020/2021 liczba osób zza granicy studiujących na UŁ zagwarantowała uczelni miejsce na podium, na którym znalazły się także Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Rektor Elżbieta Żądzińska przyznała, że różnorodność niezmiennie stanowi dla Uniwersytetu Łódzkiego priorytet, a zakres działań związanych z internacjonalizacją stale się poszerza.

- Nasze hasło „jedność w różnorodności” ma dla mnie szerokie znaczenie – oprócz umiędzynarodowienia obejmuje też działania naukowe. Stworzyliśmy konkursy, w ramach których zapraszamy zagranicznych badaczy do realizacji projektów na Uniwersytecie Łódzkim. Procedurę rekrutacyjną w ramach pierwszej edycji konkursów z sukcesem przeszło 42 naukowców z zagranicy, rozpoczynają oni właśnie pracę na naszej uczelni. To pierwszy tak duży transfer zagranicznych badaczy do UŁ – mówi prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.

Wyzwania związane z ewaluacją naukową stanowią kolejny poruszony w wywiadzie temat. Obecna kadencja rektor Elżbiety Żądzińskiej koncentruje się wokół wcielania w życie zmian, jakie niesie ze sobą Konstytucja dla Nauki i rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Zmieniły się zasady oceny naukowej, sposób deklarowania osiągnięć badawczych, lista czasopism naukowych. Do tych nowych realiów należy się dostosować, a jest to proces wymagający sprawnej organizacji i uważności.

Zachęcamy do wysłuchania audycji i zapoznania się z pełną treścią wywiadu.

„Środowisko akademickie – podcast KRASP” to internetowa audycja tworzona z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Poruszane w jej ramach tematy dotyczą świata naukowców i polskich uczelni, aktualnych wyzwań i celów związanych z pracą badaczy.

Źródło: www.uni.lodz.pl

 

Źródło: https://www.uni.lodz.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt